Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1(8)Symbole

Opublikowano 1 kwietnia 2015

Opis numeru

Redaktor numeru: Robert Pawlik

Kategoria symbolu na przełomie XIX i XX wieku stała się kluczem do opisu rzeczywistości, w której żyjemy, narzędziem rozumienia światów tworzonych przez samego człowieka. Odmienne i często niezwiązane ze sobą teorie symbolu powstały na gruncie semiotyki, językoznawstwa czy poetyki, ale także filozofii, teorii kultury i socjologii. W niniejszym tomie wskazujemy na kilka węzłowych momentów jednej z tych tradycji, która prowadzi od Friedricha Theodora Vischera, Ernsta Cassirera, Aby’ego Warburga do socjologii Pierre’a Bourdieu.

Tom uzupełniają polemiki z autorami tekstów z szóstego numeru „Stanu Rzeczy”. Mikołaj Pawlak odpowiada Tomaszowi Warczokowi i Tomaszowi Zaryckiemu, a Maria Lewicka odnosi się do artykułu Michała Bilewicza i Michała Olechowskiego, w którym diagnozowali oni uwikłanie polityczne i światopoglądowe polskiej socjologii i psychologii.

Pełny numer