Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tłumaczenia

Nr 1(8) (2015): Symbole

Obraz i tekst (przeł. Robert Pawlik)

  • Edgar Wind
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.8.6
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2015

Bibliografia

  1. Gide A. 1945. L’enseignement de Poussin, Au Divan, Paris.
  2. Panofsky E. 1939. Studies in Iconolog y. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Oxford University Press, Oxford.
  3. Peirce Ch.S. 1934. Some Consequences of Four Incapacities, [w:] tegoż, Collected Papers, red. C. Hartshorne, P. Weiss, t. V, Harvard University Press, Cambridge.
  4. Peirce Ch.S. 2009. Niektóre konsekwencje braku czterech zdolności, [w:] tegoż, O nieskończonej wspólnocie badacz y, tłum. A. Hensoldt, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  5. Wind E. 1958. Pagan Mysteries in the Renaissance, W. W. Norton & Company, London.
  6. Wind E. 1997a. Odarcie Marsjasza i Misterium Bachiczne według Michała Anioła, tłum. T. Żukowski, „Konteksty”, t. 51, z. 3–4, s. 75-79.
  7. Wind E. 1997b. Jęz yk misteriów i Teologia poetycka, tłum. E. Wolicka, „Znak”, nr 5, s. 96–111.
  8. Wind E. 2000. The Religious Symbolism of Michelangelo. The Sistine Ceiling, Oxford University Press, Oxford.

Downloads

Download data is not yet available.