Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Ogłoszenia

 • Powrót metafizyki

  2022-02-21

  Myśleniu metafizycznemu niejeden wyprawiono pogrzeb. Z drugiej strony, coraz więcej świadectw empirycznych rejestrowanych przez nauki społeczne wskazuje na powrót myślenia metafizycznego. Powrót ten nie jest po prostu ponowną obecnością tego samego, nie jest odrzuceniem krytyki metafizyki – powraca ona z piętnem swego kresu, poszukując sobie nowego miejsca pośród nowych pytań o koniec znanego nam świata.

  W przygotowywanym numerze tematycznym „Stanu Rzeczy” zamierzamy skupić uwagę na śladach metafizyki rozumianej nie tyle jako dziedzina filozofii, ile jako leżąca u podstaw praktyk społecznych refleksja sytuująca owe praktyki w szerszym kontekście.

  Czytaj więcej Przeczytaj więcej na temat Powrót metafizyki
 • Kultura designu

  2022-02-05

  Zapraszamy przedstawicieli różnych nauk do wspólnego ukonstytuowania antydyscyplinarnego pola namysłu nad designem jako fenomenem społeczno-kulturowym, a także związkami projektowania z naukami społecznymi. Interesuje nas także rola designu i designera we współczesnej kulturze. Ponadto, chcemy rozpoznać nowe obszary teorii i praktyki projektowania: design eksperymentalny, spekulatywny, krytyczny, społeczny.

  Czytaj więcej Przeczytaj więcej na temat Kultura designu
 • Socjologia historyczna

  2021-03-01

  Socjologia historyczna jest nurtem w badaniach, który wyróżnia przedmiot oraz charakter: z jednej strony, jest to socjologiczna analiza zjawisk minionych oraz, z drugiej strony, badanie procesów społecznych, które rozpoczęły się w przeszłości, ale ich konsekwencje są ważnym zjawiskiem współczesności.

  Półrocznik „Stan Rzeczy” pragnie zaprosić do dyskusji nad dorobkiem socjologii historycznej oraz nad wynikami własnych badań z zakresu socjologii historycznej w jej wersji mikro lub makro.

  Czytaj więcej Przeczytaj więcej na temat Socjologia historyczna
 • Drapieżne tożsamości

  2021-02-07

  Poświęcając ten numer „Stanu Rzeczy” drapieżnym tożsamościom, zachęcamy do namysłu nad kontekstami i mechanizmami powstawania takich tożsamości. Nie chcemy przy tym skupiać się wyłącznie na perspektywie ofiary, tożsamości eliminowanych czy atakowanych przez rozmaite drapieżne „my”. Interesuje nas potencjał, jaki niesie ze sobą relacyjny charakter pojęcia tożsamości – dążymy do rozumiejącego opisu drapieżnej tożsamości jako autentycznego odbicia zbiorowego samopostrzegania grupy ludzi, którzy tę tożsamość przeżywają jako własną.

  Czytaj więcej Przeczytaj więcej na temat Drapieżne tożsamości
 • Pomniki

  2020-09-15

  Pomniki to zjawisko równie dawne jak społeczeństwa historyczne. Wykuwane w kamieniu lub innym materiale niepoddającym się upływowi czasu, utrwalały pamięć. Stawiane na postumentach, cokołach czy kolumnach, zapewniały widoczność temu, co zyskało uznanie społeczne.

  Czytaj więcej Przeczytaj więcej na temat Pomniki
 • Herezje

  2020-07-24

  Postanowiliśmy poświęcić kolejny numer czasopisma „Stan Rzeczy” pojęciu herezji. Chcemy sprawdzić, jak działa we współczesnej debacie jego dialektyczny potencjał. Interesuje nas, jak pojęcie herezji może funkcjonować nie tyle w teologiach różnych wyznań i religii, ale przede wszystkim w filozofii, naukach społecznych i humanistycznych. W jaki sposób pojęcia herezji może użyć antropolog, ekonomista, kulturoznawca, filozof, religioznawca czy socjolog? Interesują nas zarówno teksty teoretyczne, które zajmują się samą kategorią herezji, jak i studia szczegółowych przypadków (fenomenów historycznych).

  Czytaj więcej Przeczytaj więcej na temat Herezje
 • A New Culture of Truth? On the Transformation of Political Epistemologies since the 1960s in Central and Eastern Europe

  2020-06-25

  Though “fake news” and “alternative facts” have predominantly been discussed with reference to the US and Western Europe, this issue of ​State of Affairs will mainly focus on the former Warsaw Pact countries, where the  negotiation  of  truth  has  a  specific  history.  After  1989,  Marxism  lost  its  official  monopoly  on interpretation to other – often “Western” – truth regimes. Yet dissidents and social movements, after having emphatically (re-)claimed “truth” as a weapon against regimes before 1989, have since lost their impact, perhaps as an effect of political pluralization and/or the digital atomization of perspectives.

  These shifts in epistemological landscapes cannot be observed and described easily along the well-known lines of propaganda, information, disinformation, and so forth. The idea of this issue of ​State of Affairs ​is to systematically assess such changes. We will therefore examine the practical contexts in which truth claims are embedded, the (trans-)formation or (de-)stabilization of “truth scenes” (e.g., the trial) and “truth figures.” We want to take a closer look at the shift(s) of truth regimes from the heyday of the Cold War in the 1960s until today. We will pay special attention to the transformation of the media settings for information flows, and the processes of forming public opinion in relation to the complicated history of (Eastern) Europe’s political epistemologies. Of course, it is not only in the US or in post-Soviet spaces that these phenomena can be spotted. Therefore, we are very interested in comparative case studies involving other global regions, without specific post-Soviet experiences.

  Czytaj więcej Przeczytaj więcej na temat A New Culture of Truth? On the Transformation of Political Epistemologies since the 1960s in Central and Eastern Europe