Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

W 2022 roku współpracowali z nami:

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Marzena Adamiak - Polska Akademia Nauk
dr hab. Tomasz Basiuk, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Brzezińska, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. David Chandler - University of Westminster
dr Piotr Cichocki - Uniwersytet Warszawski
dr Paweł Dobrosielski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Elżanowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. William Glass, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Glinianowicz - Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach - Uniwersytet Jagielloński
dr Wojciech Goszczyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Katarzyna Górczyńska-Sady - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Magdalena Grabowska - Polska Akademia Nauk
dr hab. Agnieszka Barbara Hensoldt - Uniwersytet Opolski
dr hab. Małgorzata Jacyno, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
dr Marcin Jarząbek - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Justyna Jaworska - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak - Akademia Leona Koźmińskiego
prof. Stephen Joseph - University of Trinidad and Tobago
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG - Uniwersytet Gdański
dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski
dr Maciej Kassner - Uniwersytet Warszawski
dr Maciej Kijko - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Tomasz Kizwalter - Uniwersytet Warszawski
dr Marta Klimowicz
dr hab. Kolasa-Nowak Agnieszka, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Małgorzata Kowalska - Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Nina Kraśko - Uniwersytet Warszawski
dr Stanisław Krawczyk - Uniwersytet Wrocławski
dr Jacek Kubera - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller - Uniwersytet Jagielloński
dr Piotr Kuligowski - Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Waldemar Kuligowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Joanna Kurczewska - Polska Akademia Nauk
dr hab. Iwona Kurz, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska - Uniwersytet Warszawski
dr Paulina Kwiatkowska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Adam Leszczyński, prof. SWPS - Uniwersytet SWPS
prof. dr hab. Paweł Majewski - Uniwersytet Warszawski
dr Mira Marcinów - Polska Akademia Nauk
dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Moraczewski Krzysztof, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Lech Nijakowski, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Włodzimierz Pessel - Uniwersytet Warszawski
dr Paweł Poławski, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marta Rakoczy, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG - Uniwersytet Gdański
dr Monika Rogowska-Stangret - Uniwersytet w Białymstoku
dr Justyna Schollenberger - Uniwersytet Warszawski
dr Dorota Sosnowska - Uniwersytet Warszawski
dr Jerzy Stachowicz - Uniwersytet Warszawski
dr Wojciech Starzyński - Polska Akademia Nauk
dr Patryk Szaj - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Ewa Szczęsna - Uniwersytet Warszawski
dr Kamil Śmiechowski - Uniwersytet Łódzki
dr Andrzej Turkowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Katarzyna Waniek - Uniwersytet Łódzki

W 2021 roku współpracowali z nami:

dr Anna Barcz – Polska Akademia Nauk
dr Łukasz Bukowiecki – Uniwersytet Warszawski
dr Konrad Burdyka – Polska Akademia Nauk
dr hab. Roman Chymkowski – Uniwersytet Warszawski
dr Karolina Ćwiek-Rogalska – Polska Akademia Nauk
dr hab. Maciej Duda, prof. USz – Uniwersytet Szczeciński
dr Jana Fuchs – Imre Kertész Kolleg Jena
dr Mikołaj Getka-Kenig – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
prof. Michał Gierycz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
dr hab. Magdalena Górska, prof. Instytutu Badań Literackich PAN – Polska Akademia Nauk
dr Max Holleran – University of Melbourne
dr Justyna Kajta – Uniwersytet Wrocławski
dr Bartosz Kamiński – Uniwersytet Warszawski
dr Mateusz Karolak – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
dr Maria Kobielska – Uniwersytet Jagielloński
dr Marta Kołodziejska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Kazimierz Krzysztofek – Uniwersytet SWPS
prof. Katarzyna Mikocka-Rachubowa – Polska Akademia Nauk
prof. Diana Mishkova – Centre for Advanced Study Sofia
dr Przemysław Nosal – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Halina Parafianowicz – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Uniwersytet Warszawski
dr Michał Siekierka – Instytut Pamięci Narodowej
dr Justyna Sprutta – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Elitza Stanoeva – Sofia University
dr Justyna Struzik – Uniwersytet Jagielloński
dr Joanna Tusznio – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Cezary Wąs – Uniwersytet Wrocławski
prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marta Zimniak-Hałajko – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Monika Żychlińska – Uniwersytet Warszawski

W 2019 roku współpracowali z nami:

dr Bartłomiej Błesznowski – Uniwersytet Warszawski
dr Zuzanna Bogumił – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
prof. Ewa Bujwid-Kurek – Uniwersytet Jagielloński
prof. Mirosław Chałubiński – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
dr Anna Dziedzic – Uniwersytet Warszawski
prof. Axel Gelfert – Technische Universität Berlin
dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN – Polska Akademia Nauk
dr Christoph Hilgert – Hans-Bredow Institut
dr Karin Hansson – Stockholm University
dr hab. Filip Ilkowski – Uniwersytet Warszawski
Ross Johnson – Wilson Center
dr Anna Kadykało
dr Mateusz Kanabrodzki
dr Andrzej Karalus – Politechnika Gdańska
prof. Jarosław Kilias – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Barbara Klich-Kluczewska – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Magdalena Koch, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. Małgorzata Kowalska – Uniwersytet w Białymstoku
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik – Instytut Europy Środkowej
dr Sabine von Löwis – Centre for East European and International Studies
prof. Andrey Makarychev – University of Tartu
dr Łukasz Moll – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Dominika Motak, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
prof. Sarah Oates – Philip Merill College of Journalism
prof. Pietro Daniel Omodeo – Uniwersytet Ca' Foscari Venezia
prof. Joachim Von Puttkamer – Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera
dr hab. Jacek Reginia-Zacharski – Uniwersytet Łódzki
dr Paweł Rojek – Uniwersytet Jagielloński
dr Nina Seiler – University of Zurich
dr Michał Siedziako – Instytut Pamięci Narodowej
dr Tadeusz Szawiel – Uniwersytet Warszawski
dr Maciej Szlinder – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Oskar Szwabowski – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Monika Tokarzewska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Danuta Ulicka – Uniwersytet Warszawski
dr Anette Vowinckel – Humboldt-Universität zu Berlin
dr hab. Tomasz Wiśniewski – Uniwersytet Warszawski
prof. Szymon Wróbel – Uniwersytet Warszawski
prof. Tomasz Zarycki – Uniwersytet Warszawski
prof. Tanja Zimmermann – Universität Leipzig
dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W 2018 roku współpracowali z nami:

dr hab. Dariusz Brzostek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Ewa Domańska – Uniwerstytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Tomasz Garbol – Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Arkadiusz Górnisiewicz – Uniwersytet Jagielloński
prof. Elżbieta Hałas – Uniwersytet Warszawski
dr Mateusz Hohol – Polska Akademia Nauk
dr Natalia Juchniewicz – Uniwerstytet Warszawski
dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
prof. Leszek Koczanowicz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław
dr Jacek Kubera – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Katherine Lebow – University of Oxford
prof. Mariano Longo – Università del Salento
dr Krzysztof M. Maj – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Paweł Majewski – Uniwersytet Warszawski
prof. Aleksander Manterys – Polska Akademia Nauk
prof. Danuta Minta-Tworzowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Marek Nowak – Uniwersytet Jagielloński
dr Josh Pacewicz – Brown University
dr Marcin Pańków – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Lotar Rasiński, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa
prof. Raffaele Rauty – Università degli Studi di Salerno
dr Łukasz Skoczylas – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Antoni Sułek – Uniwersytet Warszawski
dr Jan Surman – National Research University Higher School of Economics
dr hab. Halina Walentowicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
prof. Norbert F. Wiley – University of Illinois
dr hab. Joanna Zach – Uniwersytet Jagielloński
prof. Lech W. Zacher – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W 2017 roku współpracowali z nami:

prof. Salvatore Abbruzzese – Università degli Studi di Trento
prof. Sergio Belardinelli – Università di Bologna
dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska – Uniwersytet Jagielloński
prof. Elisabetta Carrà – Università Cattolica del Sacro Cuore
prof. dr hab. Adam Chmielewski – Uniwersytet Wrocławski
prof. Fausto Colombo – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan
prof. Isabella Crespi – Università di Macerata
dr Łukasz Dominiak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Thomas Eberle – University of St. Gallen
prof. Sven Eliaeson – Uppsala Universitet
prof. Guido Gili – Università degli Studi di Molise
prof. Liah Greenfeld – Boston University
dr Rigels Halili – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Horolets – Uniwersytet Warszawski
dr Bogdan Iacob – Centre for Advanced Study, Sofia
prof. Michael Kennedy – Brown University
dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
prof. Hubert Knoblauch – Technischen Universität Berlin
dr hab. Leszek Korporowicz – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Joanna Kurczewska, prof. zw. IFiS PAN – Polska Akademia Nauk
dr Tomasz Leszniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Siarhei Liubimau – European Humanities University, Minsk
prof. dr hab. Sławomir Magala, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
dr György Majtényi – Eszterházy Károly Egyetem, Eger
dr hab. Sławomir Mandes – Uniwersytet Warszawski
prof. Luca Martignani – Università di Bologna
dr Ondrej Matejka – Univerzita Karlova, Prague
prof. Zdenek Nespor – Univerzita Karlova, Prague
dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Iwona Oliwińska – Uniwersytet Warszawski
prof. Massimo Pendenza – Università degli Studi di Salerno
dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
prof. Douglas V. Porpora – Drexel University, Philadelphia
dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
dr Marek Skovajsa – Univerzita Karlova, Prague
prof. Denis Smith – Loughborough University
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Tadeusz Sozański – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Marius Stan – Central European University, Budapest
prof. dr hab. Krystyna Szafraniec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. Marek Szczepański – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Piotr Sztompka – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jacek Tittenbrun – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Luigi Tronca – Università di Verona
prof. Björn Wittrock – Uppsala Universitet
dr Paweł Załęcki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W 2016 roku współpracowali z nami:

dr hab. Krzysztof Abriszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Łukasz Afeltowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Barbara Arciszewska – Uniwersytet Warszawski
prof. Jerzy Bartmiński – Polska Akademia Nauk
dr Magdalena Bizior-Dombrowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
prof. Włodzimierz Bolecki – Polska Akademia Nauk
prof. Wojciech Burszta – Polska Akademia Nauk
dr hab. Michał Chruszczewski – Uniwersytet Warszawski
dr Paweł Ćwikła – Uniwersytet Śląski
dr hab. Bartłomiej – Dobroczyński – Uniwersytet Jagielloński
prof. Maria Dudzikowa – Polska Akademia Nauk
dr Bogdan Dziobkowski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Maria Gołębiewska, prof. IFiS PAN – Polska Akademia Nauk
prof. Joanna Górnicka-Kalinowska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Maciej Górny ¬– Polska Akademia Nauk
dr hab. Agnieszka Graff-Osser – Uniwersytet Warszawski
prof. Grażyna Habrajska – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Anna Horolets, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr Barbara Jabłońska – Uniwersytet Jagielloński
dr Wacław Janikowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Jerzy Kałążny, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
dr Elżbieta Klimek-Dominiak – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Tadeusz Kobierzycki
dr hab. Agnieszka Kobrzycka – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Andrzej Kojder – Uniwersytet Warszawski
prof. Pavel Kolář – European University Institute
dr Jakub Kornhauser – Uniwersytet Jagielloński
dr Piotr Koryś – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Dorota Kozicka – Uniwersytet Jagielloński
dr Emanuel Kulczycki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Cecylia Leszczyńska – Uniwersytet Warszawski
dr Mikołaj Lewicki – Uniwersytet Warszawski
prof. Aleksander Manterys – Polska Akademia Nauk
dr Adam Mazurkiewicz – Uniwersytet Łódzki
dr Krzysztof Michałowski
dr hab. Wojciech Michera – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mariusz Moryń, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Piotr Mróz – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Dariusz Nowacki – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Marek Nowak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Andrzej Nowak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Hubert Orłowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Anita Pacholik-Żuromska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Stanisław Pałka – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Marek Paryż, prof. UW ¬– Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Piotrowska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Tomasz Pokrzywniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Marcin Poręba, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jan Potkański, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
prof. Krystyna Romaniszyn – Uniwersytet Jagielloński
prof. Zofia Rosińska – Uniwersytet Warszawski
prof. Janusz Ryba – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Elżbieta Rybicka – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Anna Sajdak – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska – Uniwesytet Łódzki
prof. Marek Skovajsa – Uniwersytet Karola Praga
dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
dr hab. Jan Sowa – Uniwersytet Jagielloński
prof. Agata Stankowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Tomasz Stryjek, prof. ISP PAN – Polska Akademia Nauk
prof. Antoni Sułek – Uniwersytet Warszawski
dr Jan Surman – Herder-Institut
prof. Tomasz Szlendak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Marek Szulakiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr hab. Joanna Trzópek – Uniwersytet Jagielloński
prof. Jadwiga Waniakowa – Uniwersytet Jagielloński
prof. Włodzimierz Wincławski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Paweł Wójs – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Witold Wrzesień, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Aneta Załazińska – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Zawadzki – Uniwersytet Jagielloński
dr Tomasz Żaglewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Mirosław Żelazny – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W 2015 roku współpracowali z nami:

prof. Wojciech Bałus – Uniwersytet Jagielloński
dr Jacek Bielak – Uniwersytet Gdański
dr hab. Mariusz Bryl – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Piotr Chomczyński – Uniwersytet Łódzki
dr Roman Chymkowski – Uniwersytet Warszawski
dr Marcin Darmas – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Draguła, prof. USz – Uniwersytet Szczeciński
prof. Krzysztof Gorlach – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Barbara Grabowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Anna Jawor – PAN
prof. Ryszard Kasperowicz – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Kojder – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Kopiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Radosław Kossakowski – Uniwersytet Gdański
dr Michał Kowalski – Uniwersytet Warszawski
dr Michał Kozłowski – Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Kuniński – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska – Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
prof. Jerzy Kwaśniewski – Uniwersytet Warszawski
prof. Jacek Leociak – PAN
dr hab. Adam Lipszyc – PAN
prof. Włodzimierz Lorenc – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Melchior – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN – PAN
dr hab. Bogusław Milerski – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
dr Paweł Mościcki – PAN
dr Marcjanna Nóżka – Uniwersytet Jagielloński
dr Krzysztof Pietrowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Tomasz Polak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ryszard Różanowski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. Wojciech Sady – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Radosław Sojak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Piotr Stankiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Paweł Stępień – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ryszard Szarfenberg – Uniwersytet Warszawski
dr Rafał Tichy – Uniwersytet Warszawski
dr Michał Warchala – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Jan Winczorek – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marcin Zaremba – PAN
dr Urszula Zbrzeźniak – Uniwersytet Warszawski
dr Iwona Zielińska – Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr Marta Zimniak-Hałajko – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marcelina Zuber – Uniwersytet Wrocławski

W 2014 roku współpracowali z nami:

dr hab. Janusz Barański – Uniwersytet Jagieloński
dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz – Uniwersytet Warszawski
prof. Irena Borowik – Uniwersytet Jagieloński
dr Krystyna Dzwonkowska-Godula – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Maria Gołębiewska – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr hab. Małgorzata Jacyno – Uniwersytet Warszawski
dr Marcin Jaworski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Piotr Juskowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Wojciech Kaute – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Jacek Kochanowski – Uniwersytet Warszawski
dr Grażyna Kubicka-Heller – Uniwersytet Jagieloński
dr hab. Cezary Mordka – Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
dr hab. Adam Pomieciński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Uniwersytet Warszawski
dr Paweł Sikora – Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
dr Piotr Siuda – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dr Magdalena Szpunar – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr hab. Jan Szymczyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Piotr Zańko – Uniwersytet Warszawski
prof. Anna Zeidler-Janiszewska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
dr Marta Zimniak-Hałajko – Uniwersytet Warszawski

W 2013 roku współpracowali z nami:

dr hab. Andrzej Bukowski – Uniwersytet Jagielloński
prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński – Uniwersytet Zielonogórski
dr Roman Chymkowski – Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Cichocki – Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Filipkowski – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr Małgorzata Głowacka-Grajper – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Michał Kaczmarczyk – Uniwersytet Gdański
dr Jarosław Kilias – Uniwersytet Warszawski
dr Paweł Krzyworzeka – Akademia Leona Koźmińskiego
dr Marek M. Kurowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Mikołaj Lewicki – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Janusz Mucha – Uniwersytet Jagielloński
dr Arkadiusz Peisert – Uniwersytet Gdański
dr hab. Janusz Sidorek – Szkoła Główna Handlowa
dr hab. Sławomir Sikora – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Grażyna Skąpska – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Jan Sowa – Uniwersytet Jagielloński
dr Augustyn Surdyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
prof. Andrzej Zybertowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W 2012 roku współpracowali z nami:

dr hab. Artur Andrzejuk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Monika Bakke – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Małgorzata Bogunia-Borowska – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Ewa Domańska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Łukasz Dominiak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Tomasz Ferenc – Uniwersytet Łódzki
dr Jacek Gądecki – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr Dorota Hall – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr Renata Hryciuk – Uniwersytet Warszawski
dr Marcin Jaworski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Ewa Klekot – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marek Krajewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Krzysztof Lipka – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
dr Michał Kaczmarczyk – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Aleksander Manterys – Collegium Civitas
dr Tomasz Maślanka – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Joanna Mizielińska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
dr Anna Niedźwiedź – Uniwersytet Jagielloński
dr Lech M. Nijakowski – Uniwersytet Warszawski
dr Marta Rakoczy – Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Sadkowska – Uniwersytet Warszawski
dr Filip Schmidt – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Sławomir Sikora – Uniwersytet Warszawski
dr Marta Skowrońska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Tomasz Szerszeń – Instytut Sztuki PAN
dr Tomasz Warczok – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
dr Jan Winczorek – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Zarycki – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Ziębińska-Witek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Leszek Żyliński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Bogusław Żyłko – Uniwersytet Gdański