Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

„Stan Rzeczy” jest czasopismem antydyscyplinarnym, przestrzenią dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych. Szukamy nowatorskich i nieoczywistych ujęć zjawisk społecznych, pytamy o fundamenty. Interpretujemy nowe zjawiska, zwłaszcza w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Odwołujemy się do chlubnych tradycji uprawiania socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, do krytycznego i zaangażowanego myślenia o społeczeństwie przy zachowaniu najwyższych rygorów naukowej dyscypliny. Zobacz więcej

„Stan Rzeczy” jest wydawany przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego       (20 punktów) i jest indeksowane w bazach Erih Plus, CEEOL, CEJSH, IC Journals Master List (ICV 2020: 77.85).

Numer ISSN: 2083-3059

Aktualny numer

Nr 2(19)Pomniki

Opublikowany 1. 11. 2020

Opis numeru

Historia człowieka nierozerwalnie związana jest z próbami utrwalania pamięci. Do tego celu służyły m.in. pomniki, którym poświęcony został niniejszy numer „Stanu Rzeczy”.

Do zasług najbardziej godnych upamiętnienia należało zwycięstwo militarne – pokonanie wroga. Od najdawniejszych czasów tworzono wizerunki i wznoszono monumenty triumfujących faraonów, cesarzy, królów. W numerze zastanawiamy się nad charakterystycznym dla epoki nowoczesnej zwrotem od upamiętniania zwycięskich władców do honorowania poległych ofiar, od stawiania pom ... Pełny numer

Archiwum

Nr 1(18)Herezja

Opublikowany 1. 04. 2020

Opis numeru

Hairesis z greckiego to tyle co „wybór” lub „rzecz wybrana”. W numerze przyglądamy się klasycznym kontekstom, w których występuje pojęcie herezji, jak i pokazujemy jego istniejące oraz możliwe reinterpretacje. Podejmujemy także praktyczne ćwiczenia z herezji. Refleksja humanistyczna jest częścią toczącej się publicznie rozmowy. Jest starciem wizji, konceptów, ale też pozycji społecznych i doświadczeń. Tom zawiera analizy herezji jako składowej dyskursu, nieznany żywot błogosławionego Augustyna, poezję, prozę, esej oraz solidną ... Pełny numer

Pełny numer

Nr 2(17)Nowa kultura prawdy

Opublikowany 1. 11. 2019

Opis numeru

Tematem 17 numeru „Stanu Rzeczy” są zachodzące w ostatnich dekadach zmiany w krajobrazach epistemicznych Europy Środkowo-Wschodniej. Tom zdaje sprawę z historii współczesnych konfliktów, w których prawda była podważana, takich jak dyskusje o fake newsach czy „alternatywnych faktach”. Omówione zostały także konteksty praktyczne i uwikłania twierdzeń prawdziwościowych. Prócz tego wyróżnione zostały osoby i sceny prawdy, które mogą być przydatne przy ujęciu prawdy jako kategorii operacyjnej i funkcjonalnej.

W artykule wstępnym Bernhar ... Pełny numer

Pełny numer

Nr 1(16)Intelektualiści totalni

Opublikowany 1. 04. 2019

Opis numeru

Redaktorzy numeru: Tomasz Rawski, Krzysztof Świrek

Figura intelektualisty totalnego, który przekracza wąskie ramy specjalizacji i autonomicznie wyznacza sobie własne ramy działania, to rewers Weberowskiego specjalisty bez ducha – kogoś, kto do perfekcji opanował wąskie, technicznie zdefiniowane obszary ekspertyzy. Intelektualiści totalni wymykają się logice biurokratycznej, która w XX wieku nabrała kluczowego znaczenia w nauce. Wykraczają poza standard uprawiania nauki w swoich środowiskach i przełamują wzorce kariery ... Pełny numer

Pełny numer