Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada redakcyjna

Ewa Bogalska-Martin – Université Grenoble Alpes

Barbara Czarniawska – University of Gothenburg

Chris Hann –  Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle)

Michał R. Kaczmarczyk – Uniwersytet Gdański

Jan Kubik – Rutgers, The State University of New Jersey

Mirosława Marody – Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Mazurek – Columbia University (New York)

Patrick Michel – Centre Maurice Halbwachs, CNRS (Paris)

Paweł Rojek – Uniwersytet Jagielloński

Tadeusz Szawiel – Uniwersytet Warszawski

Piotr Sztompka – Uniwersytet Jagielloński i Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera

Triin Vihalemm – Uniwersytet w Tartu