Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Problemy Weberowskie w naukach społecznych i historycznych

03-01-2024

Numer tematyczny pod redakcją Tadeusza Szawiela

Termin składania abstraktów: 15 lutego 2024 roku

Dzieło Webera obejmuje szerokie pole problemów z dziedziny nauk społecznych i historycznych. Równocześnie Weber jest klasykiem, a dzieło klasyczne to takie dzieło, w którym można znaleźć odpowiedzi na nasze własne pytania. Oczekujemy tekstów poświęconych tematom i problemom Weberowskim z punktu widzenia własnych badań i zainteresowań teoretycznych autorów. Chodzi o teksty konfrontujące analizy Webera z dzisiejszym stanem badań, badające inspiracje intelektualne dzieła Webera (jak Weber je przekształcił i wykorzystał w swoich badaniach i analizach teoretycznych), podejmujące pytanie, w jakim stopniu konkretne propozycje teoretyczne i metodologiczne Webera mogą (lub nie) stanowić odpowiedź na nasze własne problemy teoretyczne i badawcze.

Przykładowe obszary tematyczne:

  • metodologia nauk społecznych, np. wartości jako przedmiot badania nauk społecznych, rozumienie i wyjaśnianie zachowania, przyczynowe wyjaśnienie indywidualnego faktu;
  • konflikty wartości i ostateczne podstawy życiowe w analizie dzisiejszych polityki, ekonomii, religii;
  • aktualne powołanie uczonego na uniwersytecie i w przestrzeni publicznej;
  • socjologia panowania w analizie zjawisk politycznych, np. pytanie o rolę oraz źródła sukcesów i porażek populistycznych liderów czy teoria typów panowania a etiologia współczesnych partii i ruchów populistycznych;
  • Weberowska teoria państwa i nowoczesnej biurokracji jako narzędzie pomocne w odpowiedzi na problemy współczesnych państw;
  • teza o duchu kapitalizmu – jego obecności lub braku w dzisiejszych systemach ekonomicznych;
  • stopnie i kierunki odrzucenia świata: napięcia między religiami uniwersalistycznymi a porządkami wartości przyjętymi w świecie (erotyką, ekonomią, polityką itd.);
  • teza o odczarowaniu świata wobec wyłaniania się nowych form duchowości, także pozareligijnej;

/// Do 15 lutego 2024 roku czekamy na zgłoszenia zawierające tytuł, abstrakt o długości nieprzekraczającej 500 słów, imię i nazwisko autora, afiliację instytucjonalną oraz adres mailowy, które prosimy przesyłać na adres: redakcja@stanrzeczy.edu.pl

/// Do 1 marca 2024 roku redakcja przekaże autorom informację o akceptacji lub odrzuceniu abstraktu.

/// Do 15 lipca 2024 roku gromadzimy artykuły o objętości nieprzekraczającej 1,5 arkusza (60 tys. znaków), zredagowane zgodnie z wymogami technicznymi czasopisma.

/// W czerwcu 2024 (dokładna data zostanie ogłoszona wkrótce) redakcja „Stanu Rzeczy” oraz Wydział Socjologii UW planują konferencję badawczą „Problemy Weberowskie w naukach społecznych i historycznych”, na której będzie możliwość przedstawienia zgłoszonych do „Stanu Rzeczy” tekstów.

/// Ukazanie się numeru planowane jest w listopadzie 2024 roku.