Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Kultura designu

05-02-2022

Numer tematyczny czasopisma „Stan Rzeczy” pod redakcją dr Karoliny Dudek i dr Agaty Szydłowskiej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa)

Nie tylko pięknie, lecz także funkcjonalnie. Design, jak przekonuje Bruno Munari, to projektowanie wszystkiego, co kształtuje otoczenie – świat życia. Tak rozumiany design obejmuje nie tylko sferę konwencjonalnie pojmowanego wzornictwa przemysłowego, lecz także usług, procesów czy doznań. Design jest więc dziś wszechobecny. Nic więc dziwnego, że wyraźnie widać wzrost zainteresowania designem przejawiający się licznymi publikacjami naukowymi, a także wyłonieniem się w ciągu ostatniej dekady nowych subdyscyplin, takich jak na przykład antropologia designu.

Procesy projektowe przebiegają ponad granicami dyscyplinarnymi, angażują różnorodnych aktorów i wykorzystują ich wiedzę. Tworzenie zarówno innowacyjnych rozwiązań, jak i przedmiotów dopasowanych do kontekstów, w których mają funkcjonować, coraz częściej wymaga uruchomienia odpowiednich narzędzi umożliwiających pogłębione rozpoznanie: badań wspierających procesy projektowania. Wzornictwo wchodzi więc w alians z naukami społecznymi, antropologią, socjologią i psychologią, by odpowiedzieć na tę potrzebę. Zmienia się przy tym rola projektantów. Niegdyś byli to architekci, którzy projektowali wybrane przedmioty użytkowe, a samo „projektowanie” rozumiane było dość wąsko jako stylizacja i nadawanie estetycznej formy wyrobom wzornictwa przemysłowego. Dziś projektanci pracują w interdyscyplinarnych zespołach i tym samym coraz istotniejsze staje się zarządzanie designem.

Zapraszamy przedstawicieli różnych nauk do wspólnego ukonstytuowania antydyscyplinarnego pola namysłu nad designem jako fenomenem społeczno-kulturowym, a także związkami projektowania z naukami społecznymi, a w szczególności nad kwestiami wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii, antropologii, socjologii i zarządzania w projektowaniu. Interesuje nas także rola designu i designera we współczesnej kulturze. Ponadto, chcemy rozpoznać nowe obszary teorii i praktyki projektowania: design eksperymentalny, spekulatywny, krytyczny, społeczny.

Zapraszamy także do nadsyłania propozycji tekstów poświęconych następującym obszarom tematycznym:

 • etnografia procesu projektowania
 • społeczna historia projektowania i wzornictwa
 • historia sztuki wobec designu, związki sztuki i designu
 • wykorzystanie badań w projektowaniu usług, przedmiotów, technologii i przestrzeni publicznych: obszary zainteresowań i metodologie
 • wykorzystanie myślenia projektowego w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z wzornictwem, w szczególności w zarządzaniu
 • projektowanie partycypacyjne i współprojektowanie (co-design)
 • projektowanie wernakularne i badania nad nim
 • różnice kulturowe jako wyzwanie dla projektowania
 • wzornictwo jako element strategii biznesowych i gospodarczych
 • projektowanie przyszłości
 • edukacja projektantów

/// Autorzy przyjętych abstraktów zostaną zaproszeni do przygotowania artykułów w terminie do 10 maja 2022 roku.

/// Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Karoliny Dudek (karolina.j.dudek@stanrzeczy.edu.pl).

Język / Language

Polski lub angielski