Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Licencja artykułów archiwalnych do 2023 r.

Korzystanie z utworu jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
W ramach użytku prywatnego możliwe jest zwielokrotnianie utworu na potrzeby własne osób fizycznych oraz osób z ich kręgu rodzinnego i towarzyskiego. Dozwolony użytek publiczny obejmuje m.in. działania takie jak cytowanie czy zwielokrotnianie utworu w celach edukacyjnych i naukowych.