Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(8) (2015): Symbole

Herezja artystyczna – herezja socjologiczna, czyli „Manet to ja”: Pierre Bourdieu, „Manet, Une révolution symbolique. Cours au collège de France (1998–2000) suivis d’un manuscrit inachevé de Pierre et Marie-Claire Bourdieu”

 • Tomasz Warczok
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.8.20
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2015

Bibliografia

 1. Bourdieu P. 1967. Postface, [w:] E. Panofsky, Architecture Gothique et Pensée Scolastique, Minuit, Paris [w niniejszym tomie, s. 163–187].
 2. Bourdieu P. 1984. Homo academicus, Édition de Minuit, Paris.
 3. Bourdieu P. 1987. L’institutionnalisation de l’anomie, „Les cahiers du Musée national d’art moderne”, 19-20 juin, s. 6–19.
 4. Bourdieu P. 1988. L’ontologie politique de Martin Heidegger, Minuit, Paris.
 5. Bourdieu P. 2001. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas, Kraków.
 6. Bourdieu P. 2004. Esquisse pour une auto-analyse, Liber, Raisonsd’Agir, Paris.
 7. Bourdieu P. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władz y sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Bourdieu P. 2006. Medytacje pascaliańskie, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 9. Bourdieu P. 2013. Manet. Une révolution symbolique. Cours au collège de France (1998-2000), Raisons d’agir – Seuil, Paris.
 10. Bourdieu P. 2012. Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Raisons d’agir – Seuil, Paris.
 11. Weber M. 2002. Gospodarka i społeczeńtwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 12. Weber M. 2006. Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych, tłum. T. Zatorski, G. Sowinski, D. Motak, Nomos, Kraków."

Downloads

Download data is not yet available.