Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(8) (2015): Symbole

O krytyce przeżytków psychologii burżuazyjnej (pardon – neoliberalnej). Uwagi na marginesie artykułu Michała Bilewicza i Mateusza Olechowskiego

  • Maria Lewicka
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.8.19
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2015

Abstrakt

Artykuł jest odpowiedzią na krytyczną analizę poglądów polskich psychologów społecznych przedstawionych przez Michała Bilewicza i Mateusza Olechowskiego (2014). W odpowiedzi pokazuję, że (1) autorzy nie doczytali tekstów, które krytykują, (2) nie uwzględniają kontekstu społecznopolitycznego lat 90. i w sposób uproszczony stosują kategorię „usprawiedliwiania systemu” do analizy prac z psychologii społecznej z tego okresu, (3) nie doceniają pozaideologicznego charakteru uzyskanych w tych latach wyników badań, (4) w sposób nieuzasadniony przeprowadzają podział między „neo-liberalną” starszą generacją oraz „anty-liberalną” młodą generacją polskich psychologów społecznych.  

Bibliografia

  1. Bilewicz M., Olechowski M. 2014. Psychologia społeczna w pułapkach zaangażowania. Polska i świat, „Stan Rzeczy”, nr 1, s. 159–176.
  2. Ekel J., Kurczówna I., Radwiłowicz R., Reykowski J. 1954. Analiza krytyczna poglądów na osobowość w polskiej psychologii okresu międzywojennego, „Studia Pedagogiczne”, nr 1, s. 83–108.
  3. Lewicka M. 2001. Psychologiczne mechanizmy zachowań roszczeniowych, [w:] Od myśli i uczuć do decyzji i działań, red. D. Doliński, B. Weigl, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 111–125.
  4. Lewicka M. 2002. Daj czy wypracuj? Sześcienny model aktywności, [w:] Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne, red. M. Lewicka, J. Grzelak, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 83–102.
  5. Lewicka M. 2005. Kura czy jajko, czyli socjaldemokratyczny czy liberalny model mechanizmów oczekiwań społecznych wobec państwa?, „Psychologia Jakości Życia”, nr 4, s. 227–251.
  6. Lewicka M. 2006. Fakty i mity o polskiej roszczeniowości, [w:] Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, red. K. Szafraniec, Warszawa, IRWiR PAN, s. 253–267.
  7. Różycka-Tran J., Boski P., Wojciszke B. 2014. Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny. Badanie w 37 krajach, „Psychologia Społeczna”, nr 9, s. 92–109.
  8. Tetlock P.E., Mitchell G. 1993. Liberal and conservative approaches to justice. Conflicting psychological portraits, [w:] Psychological perspectives on justice. Theory and applications, red. B.A. Mellers, J. Baron, New York, Cambridge University Press, s. 234–255."

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.