Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(4) (2013): Stan sztuki

Społeczeństwo roztrzaskane: Marcin Zaremba. „Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys”

  • Łukasz Bertram
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.4.13
Przesłane
11 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2013

Bibliografia

  1. Kersten K. 1989. Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, s.n. Lublin.
  2. Świda-Ziemba H. 1991. Stalinizm i społeczeństwo polskie, [w;] Stalinizm, red. J. Kurczewski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa.
  3. Zaremba M. 2012. Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Instytut Studiów Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Downloads

Download data is not yet available.