Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2(13)Socjologia w realnym socjalizmie

Opublikowano 1 listopada 2017

Opis numeru

Redaktorzy numeru: Matthias Duller i Mikołaj Pawlak

Tematem tego numeru „Stanu Rzeczy” są doświadczenia socjologów żyjących w warunkach realnego socjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszy artykuł przedstawia różnorodne strategie wypracowywane przez socjologów działających w reżimach komunistycznych. Kolejne cztery artykuły ukazują polityczne dzieje nauk społecznych w Rumunii, w Polsce, na Białorusi i w Albanii, dając wyobrażenie o drogach rozwoju socjologii w różnych państwach. Pozostałe teksty dotyczą kolejno: niezależnych projektów badawczych o stylach życia w Polsce i na Węgrzech; ewolucji marksizmu w stronę empirycznej socjologii struktur społecznych w Polsce; oraz apologetycznej socjologii, która była fundamentem socjalistycznego społeczeństwa w ostatnich dwóch dekadach funkcjonowania czechosłowackiego reżimu komunistycznego. W ostatnim artykule analizie została poddana historia pojęcia społeczeństwa obywatelskiego w Szwecji.

W dziale recenzji zostały omówione kolejno: podobieństwa łączące doświadczenia totalitaryzmu w różnych reżimach komunistycznych; pamięć oficjalna i pamięć opozycji w późnym PRL-u; rewolucje 1989 roku w Europie Środkowej; idea Europy Środkowej w czeskich i polskich środowiskach intelektualnych; postać Stanisława Ossowskiego, kluczowa dla polskiej socjologii powojennej; status nauk politycznych w Polsce i ich miejsce w międzynarodowym polu akademickim. Ostatni tekst jest recenzją tomu zbierającego artykuły z dziedziny socjologii fenomenologicznej, opublikowanego ku pamięci profesora Richarda Grathoffa.

Pełny numer