Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(13) (2017): Socjologia w realnym socjalizmie

Communist Utopia Revisited: Pavel Kolář, “Der Poststalinismus. Ideologie and Utopie einer Epoche”

  • Florian Peters
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.13.11
Opublikowane
1. 11. 2017

Bibliografia

Boyer C. 2007. “Einleitung,” [in:] Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen. Die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien im Vergleich, ed. C. Boyer, Vittorio Klostermann, pp. IX– XLII.
Dahlmann H-C. 2013. Antisemitismus in Polen 1968: Interaktionen zwischen Partei und Gesellschaft, Fibre.
Kolář P. 2016. Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche, Böhlau.
Osęka P. 2008. Marzec ‘68, Instytut Studiów Politycznych PAN.
Plaggenborg S. 2006. Experiment Moderne: Der sowjetische Weg, Campus.
Rodgers D.T. 2011. Age of Fracture, Harvard University Press.
Śpiewak P. 2012. Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Verdery K. 1991. National Ideolog y under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceaușescu‘s Romania, University of California Press.
Walicki A. 2013. Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Polska Akademia Nauk.
Wawrzyniak J. 2009. ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Wydawnictwo Trio.
Wołowiec G. 2014. “Barwy walki i polska droga do socjalizmu,” [in:] Rok 1966. PRL na zakręcie, eds. K. Chmielewska, G. Wołowiec, T. Żukowski, Instytut Badań Literackich PAN, pp. 39–68.
Yurchak A. 2006. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation, Princeton University Press.
Zaremba M. 2001. Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władz y komunistycznej w Polsce, Instytut Studiów Politycznych PAN.
Zaremba M. 2004. “Społeczeństwo lat sześćdziesiątych – między małą stabilizacją i małą destabilizacją,” [in:] Oblicza Marca 1968, eds. K. Rokicki, S. Stępień, Instytut Pamięci Narodowej, pp. 25–51.
Zaremba M., Brzostek B. 2006. “Polska 1956–1976. W poszukiwaniu paradygmatu,” Pamięć i Sprawiedliwość, vol. 2(10), pp. 25–37.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne