Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(13) (2017): Socjologia w realnym socjalizmie

From Scientific Social Management to Neoliberal Governmentality? Czechoslovak Sociology and Social Research on the Way from Authoritarianism to Liberal Democrac, 1969–1989

 • Michal Kopeček
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.13.8
Przesłane
22 maja 2020
Opublikowane
01-11-2017

Abstrakt

This paper focuses on official Marxist sociology and social science research in Czechoslovakia as one of the central “disciplines of governance” in the 1970s and 1980s. With most of the first-class practitioners being purged after 1968, the study pays little attention to the intrinsic value of sociological production in the given period, but focuses instead on the modus operandi of “apologetic sociology”: the ways in which sociological knowledge was used to help manage “socialist society” under the late-communist regime, and how that knowledge was adapted to the changes brought about by perestroika (while anticipating the discipline’s own transformation during the early liberal democratic period after 1989). First, the paper deals with the reformulation, during the early 1970s, of Radovan Richta’s theory of scientific and technological revolution from the originally reform-communist, emancipatory, and technology-optimistic concept of the 1960s into a hegemonic legitimation paradigm allied with the closely related social management theory elaborated by František Kutta. Then the paper addresses the more practical side of the paradigm, as exemplified by Jaroslav Kohout’s economic sociology and his theory of labour collectives as central sites of state socialist socialisation and the disciplining of citizens. Finally, the paper considers semi-official research endeavours and expert “niches” during the 1980s, and how they drew legitimacy and state financial support from the claim that they were contributing to the “social-scientific steering of society” – while they stayed away from direct ideological engagement. It is these “niches” that formed the new sociological mainstream in the early liberal democratic period after 1989. That mainstream gave legitimacy not only to post-dissident social concepts such as “civil society” but also to the managerial and governance techniques of the emerging neoliberal capitalism. The paper exemplifies this branch of research by the mainly Bratislava-based group revolving around Fedor Gál and Pavol Frič and their development of a nonconformist method of “problem-oriented participative forecasting” during this period.

Bibliografia

 1. Afanasiev V.G. 1968. Nauchnoje upravlyenie obshchestvom, Politizdat.
 2. Afanasiev V.G. 1977. Chelovek v upravlenii obshchestvom, Politizdat.
 3. Alan J., Gál F. 1981. “Možnosti a meze prognostického modelování,” Sociologický časopis, vol. 1, pp. 51–64.
 4. Andersson J. 2012. “The Great Future Debate and the Struggle for the World,” The American Historical Review, vol. 117, pp. 1411–1430.
 5. Andersson J., Rindzevičiūtė E., eds. 2015. The Struggle for the Long-Term in Transnational Science and Politics: Forging the Future, Routledge.
 6. Beissinger M. 1988. Scientific Management, Socialist Discipline, and Soviet Power, Harvard University Press.
 7. Bevir M. 2010. “Rethinking Governmentality: Towards Genealogies of Governance,” European Journal of Social Theory, vol. 13, pp. 423–441.
 8. Cherkasov G.N., Kohout J., eds. 1979. Sociální aspekty řízení pracovních kolektivů, Práce.
 9. Filipcová B. 1970. “Sociologie volného času a společenská intervence,” Sociologický časopis, vol. 1, pp. 1–6.
 10. Filipcová B. 1984. “Perspektivy způsobu života a intenzifikace společenského vývoje,” Sociológia, vol. 4, pp. 386–396.
 11. Filipcová B., Filipec J. 1976. Různoběžky života: zápas o socialistický životní z působ, Svoboda.
 12. Flew T. 2014. “Six Theories of Neoliberalism,” Thesis Eleven, vol. 122(1), pp. 49–71.
 13. Gál F. 1984. “Problémy modelovania sociálných jevov metodami systémovej dynamiky,” Sociologický časopis, vol. 1, pp. 77–85.
 14. Gál F. 1989. “Problémovo orientovaný participatívny prístup,” Sociologický časopis, vol. 3, pp. 302–311.
 15. Gál F. 1990. Možnosť a skutočnosť, Obzor.
 16. Gál F. 1991. Z prvej ruky, Archa.
 17. Gál F. 2000. Vízie a ilúzie, Kalligram.
 18. Gál F. et al. 1990. Prognózovanie vývoja vedy, VEDA.
 19. Gál F., Bútorová Z. 1981. “Dynamické modelovanie a prognózovanie vybraných aspektov spôsobu života,” Sociológia, vol. 4, pp. 423–437.
 20. Gál F., Frič P. 1987a. “Konceptuálné východiská prognózovania národnej vedy,” Sociológia, no. 1, pp. 45–57.
 21. Gál F., Frič P. 1987b. “Problem-Oriented Participative Forecasting: Theory and Practice,” Futures, vol. 2, pp. 678–685.
 22. Gál F., Frič P., Benkovič P. 1988. “Problémovo orientované participatívne prognózovanie,” Trend, vol. 2, pp. 1–7.
 23. Garlicki J. 1998. “System polityczny,” [in:] Socjologia w Polsce, eds. Z. Krawczyk, K. Sowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pp. 143–166.
 24. Guth S. 2015. “One Future Only: The Soviet Union in the Age of the Scientific-Technical Revolution,” Journal of Modern European History, vol. 13, pp. 355–376.
 25. Heumos P. 2006. Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví! Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
 26. Illner M. et al. 1988. Prognóza sociálního rozvoje československé společnosti, Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV.
 27. Kabele J. 2011. “Sportpropag – nepravděpodobné místo pro studium společnosti,” Sociální studia, vol. 8, pp. 17–35.
 28. Kedrov B.M., Richta R., Odujev S.P., eds. 1974. Člověk – věda – technika. K marxisticko - leninské analýze VTR, Svoboda.
 29. Kohout J. 1966. Sociologie a psychologie v hospodářské praxi, Nakladatelství politické literatury.
 30. Kohout J. 1967. Sociologie a řízení ekonomiky, Práce.
 31. Kohout J. 1975. “Aplikace sociální analýzy v řízení socialistických podnikových kolektivů,” Sociologický časopis, vol. 1, pp. 26–37.
 32. Kohout J. 1976. Sociální analýza a řízení socialistického podniku: vznik – pojetí – aplikace, Práce.
 33. Kohout J. 1981. “K teorii pracovního kolektivu,” Sociologický časopis, vol. 2, pp. 129–144.
 34. Kohout J. 1982. Řízení pracovních kolektivů, Práce – Svoboda – Horizont.
 35. Kott S. 2014. Communism Day-to-Day: State Enterprises in East German Society, University of Michigan Press.
 36. Kutta F. 1962. Budování materiálně technické základny komunismu, NPL.
 37. Kutta F. 1968. Člověk-práce-technika, Práce.
 38. Kutta F. 1971. “Vědeckotechnická revoluce – geneze a metodologie problému,” Filosofický časopis, vol. 1, pp. 50–62.
 39. Kutta F. 1974. “Principy sytému řízení sociálních procesů,” Sociologický časopis, vol. 6, p. 611–625.
 40. Kutta F., Soukup M. et al. 1973. Řízení v období vědeckotechnické revoluce: Principy socioekonomického řízení, Svoboda.
 41. Lemke T. 2000. “Neoliberalismus, Staat und Selbsttechnologien: Ein kritischer Überblick über die governmentality studies, ” Politische Vierteljahresschrift, vol. 41(1), pp. 31–47.
 42. Leninizm 1973. Leninizm i upravlenie socialnymi processami pri socializme, Institut filosofii AN SSSR.
 43. Machonin P. 2005. Česká společnost a sociologické poznání. Problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. Století do současnosti, ISV.
 44. McCauley M., ed. 1987. Khrushchev and Khrushchevism, Macmillan Press.
 45. Mikulinsky S.R., Richta R. 1982. Socialismus a věda, Academia.
 46. Miller R.F., Féhér F., eds. 1984. Khrushchev and the Communist World, Croom Helm.
 47. Negri A. 1999. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State, University of Minnesota Press.
 48. Nešpor Z. 2014. ““Šedá zóna” v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie,” Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vol. 50(1), pp. 107–130.
 49. Nešpor Z. et al. 2014. Dějiny české sociologie, Academia.
 50. Petrusek M. 2014. ““Socialistická věda” nebo “buržoazní pavěda”? Sociologie jako racionální konstruktivismus a jako radikální kritika,” [in:] M. Petrusek, Marx, marxismus a sociologie, Sociologické nakladatelství, pp. 53–88.
 51. Prohlášení sociologů (dopis prezidentovi). 2004. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vol. 40, pp. 763–764.
 52. Puttkamer J.V. 2012. “Gesellschaftliche Selbstbeschreibungen und soziales Krisenbewusstsein in den ostmitteleuropäischen Volksrepubliken,” [in:] Theorien und Experimente der Moderne. Europas Gesellschaften im 20. Jahrhundert, ed. L. Raphael, Böhlau, pp. 229–251.
 53. Richta R., ed. 1966. Civilizace na rozcestí. Společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce, Svoboda.
 54. Richta R. 1969. Civilization at the Crossroads: Social and Human Implications of the Scientific and Technological Revolution, International Arts and Sciences Press.
 55. Richta R., Filipec J. 1971. Vědecko-technická revoluce a socialismus, Svoboda.
 56. Rindzevičiūtė E. 2016. “A Struggle for the Soviet Future: The Birth of Scientific Forecasting in the Soviet Union,” Slavic Review, vol. 75, pp. 52–76.
 57. Rose N., Miller P. 1992. “Political Power beyond the State: Problematics of Government,” The British Journal of Sociolog y, vol. 43, pp. 173–205.
 58. Rychtařík K. 1971. Sociologie v zápase o myšlení, Vojensko-politická fakulta VAAZ.
 59. Šiklová J. 2004. “Nelegální výzkum veřejného mínění v období normalizace,” Sociologický časopis, vol. 5, pp. 673–679.
 60. Sirácky A. 1979. Doba a myslenie, Pravda.
 61. Sirácky A., Rychtařík K. 1976. Sociológia myslenia a činu, Pravda.
 62. Skilling H.G. 1976. Czechoslovakia’s Interrupted Revolution, Princeton University Press.
 63. Smith J., Ilic M., eds. 2011. Khrushchev in the Kremlin: Policy and Government in the Soviet Union 1953–1964, Routledge.
 64. Sommer V. 2015. “Forecasting the Post-Socialist Future. Prognostika in Late Socialist Czechoslovakia, 1970–1989,” [in:] The Struggle for the Long- Term in Transnational Science and Politics: Forging the Future, eds. J. Andersson, E. Rindzevičiūtė, Routledge, pp. 144–168.
 65. Sommer V. 2016. “Scientists of the World, Unite! Radovan Richta’s Theory of Scientific and Technological Revolution,” [in:] Science Studies during the Cold War and Beyond: Paradigms Defected, eds. E. Aronova, S. Turchetti, Palgrave Macmillan, pp. 177–204.
 66. Voříšek M. 2012. The Reform Generation. 1960s Czechoslovak Sociolog y from a Comparative Perspective, Kalich.
 67. Voříšek M. 2014. “Česká sociologie sedmdesátých a osmdesátých let,” [in:] Z. Nešpor et al., Dějiny české sociologie, Academia, pp. 358–384.
 68. NA ČR (National Archives of the Czech Republic), KSČ-ÚV-02/4, file 54, a.u. 79/12, “Plán výzkumné činnosti ÚVVM na období 1978–1979” [ÚVVM research plan for 1978–1979].
 69. NA ČR (National Archives of the Czech Republic), KSČ-ÚV-02/4, file 6, a.u. 12/b3, “Informace o práci ÚVVM od roku 1977 a zaměření jeho činnosti v dalším období” [Information on the Work of ÚVVM from 1977 and its operational focus in the subsequent period].

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.