Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1(14)Przyszłość w naukach społecznych

Opublikowano 1 kwietnia 2018

Opis numeru

Redaktor numeru: Agata Stasik

W tym numerze „Stanu Rzeczy” badamy możliwe odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją nauki społeczne, gdy mówią o przyszłości. Przyglądamy się związkom naukowego przewidywania z wielkimi nowoczesnymi projektami przebudowy społeczeństw i analizujemy renesans myśli utopijnej. Odkrywamy dorobek polskiej naukowej futurologii z lat 70. XX wieku. Pytamy o rolę wyobraźni i tradycji poetyckiego prorokowania, a także rolę narracji dotyczącej przyszłego społeczeństwa w tworzeniu nowych technologii. Sprawdzamy, w jaki sposób nauki społeczne współtworzą pojęcie antropocenu i co z niego wynika dla naszych refleksji o przyszłości. Komentujemy popularne wizje przedstawiane przez pop-naukowców i analizujemy, co wynika z podejścia Karola Marksa do przyszłości. Tom uzupełnia seria recenzji prac światowych i polskich badaczy, którzy mierzą się z tematem przyszłości, oraz polemika Michała Warchali z książką Krzysztofa Świrka Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychonalizy wraz z odpowiedzią Autora.

Pełny numer