Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(14) (2018): Przyszłość w naukach społecznych

Prévoir – Savoir – Pouvoir czyli od przewidywania do wiedzy i władzy

 • Kazimierz Krzysztofek
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.14.2
Przesłane
23 maja 2020
Opublikowane
01-04-2018

Abstrakt

Zdaniem autora panuje niewiara w możliwość przewidywania przeszłości, ponieważ z reguły nie udaje się jej przewidzieć. Wymyślano w przeszłości wiele scenariuszy, aby obniżyć barierę postrzegalności nowych zjawisk. Im więcej scenariuszy, tym większe prawdopodobieństwo, że jeden z nich okaże się trafiony, ale tym większa niepewność, który. Socjologia pomna swych porażek w przeszłości utraciła wiarę w swój potencjał predykcyjny, utożsamiając predykcję ze spekulacją. Narasta przekonanie, że sami data scientists sobie poradzą, mając do dyspozycji wielkie złoża Big Data. Nie potrzeba im socjologów ani innych specjalistów dziedzinowych, bo sami uporają z interpretacją danych, i potrafią dostarczyć odpowiednich policy czy business oriented recommendations. Autor sądzi, że socjologia ma nadal niebagatelne zasoby, ale musi przekonać, także samą siebie, że bez niej nie poradzą sobie data scientists. Ten potencjał socjologii dostrzegają niektórzy przedstawiciele nauk ścisłych, zdaniem których nauki społeczne przestaną być „ubogim krewnym”. Coraz więcej badań socjologicznych przynosi interesujące rezultaty, także w sferze przewidywania zachowań społecznych.

Bibliografia

 1. Anderson Ch. 2009. Long Tail. Why the Future of Business is Selling Less of More, Hyperion.
 2. Attali J. 2007. Une breve histoire de l’avenir, Fayard.
 3. Barabási A.L., Jeong H., Néda Z., Ravasz E., Schubert A., Vicsek T. 2002. Evolution of the social network of scientific collaborations, „Physica A: Statistical Mechanics and its Applications”, t. 311, nr 3–4.
 4. Barabási A.L. 2010. Bursts. The Hidden Pattern Behind Everything We Do, Penguin Group.
 5. Barber B. 2007. Dżihad kontra McŚwiat, tłum. H. Jankowska, WWL MUZA.
 6. Barney D.D. 2008. Społeczeństwo Sieci, tłum. M. Fronia., Sic!.
 7. Baudrillard J. 2001. Rozmowy przed końcem, tłum. R. Lis, Sic!.
 8. Beck U., Giddens A., Scott L. 2009. Modernizacja refleksyjna, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Beniger J. 1986. The Control Revolution. Technological and Economic Origins of the Information Society, Harvard University Press.
 10. Carmeli A., Schaubroeck J. 2008. Organisational Crisis-Preparedness: The Importance of Learning from Failures, http://www.sciencedirect.com/science?; dostęp: 17.03.2008.
 11. Bobryk J. 2014. Transhumanizm, cognitive science i wyzwania dla nauk społecznych, „Studia Socjologiczne”, nr 3(214), s. 9–27.
 12. Brockman J. i in. 2005. Nowy renesans. Granice nauki, tłum. P.J. Szwajcer, A. Eichler, CiS.
 13. Buchanan M. 2010. Social Networks. The Great Tipping Point Test, „Social Scientist, Magazine Issue”, 2770, 26 of July.
 14. Castells M. 2006. Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Deleuze G., Guattari F. 1987. A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, University of Minneapolis Press.
 16. Dijk J. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów, tłum. J. Konieczny, PWN.
 17. Flusser V. 1987. How we are programmed, za P. Wiatr: Viléma Flussera teoria kultury: komunikacja, media społeczeństwo, praca doktorska w Maszynopisie, UMCS, Lublin 2017.
 18. Frase P. 2016. Four Scenarios. Life After Capitalism, Verso.
 19. Fukuyama F. 2009. Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Znak.
 20. FuturICT Project. 2016 http://www.futurict.eu/the-project; dostęp: 17.09.2016.
 21. Gibson W. 2005. Pattern recognition, Berkley Publishing.
 22. Gladwell M. 2002. The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, Back Bay Books.
 23. Harari N.Y. 2016. On Homo Deus, immortality, Dataism and health, the „infinite market”, wywiad dla DW Made for Minds, http://www.dw.com/en/harari-on-homo-deus-immortality-dataism-and-health-the-infinitemarket/a-19523293; dostęp: 7.02.2018.
 24. Harari Y.N. 2017. Dataism Is Our New God, „New Perspective Quarterly”, 15.05.2017.
 25. Huxley J. 1935. Can sociology become a science?, „Saturday Review of Literature”, nr 12 (13), s. 3–4, 14–15.
 26. Huntington S. 2008. Zderzenie Cywilizacji, tłum. H. Jankowska, WWL Muza.
 27. Gartner Report. 2016, http://www.computerworld.pl/news/403534/Gartner.zapowiada.nadejscie.nowego.modelu.gospodarczego.html; dostęp: 16.05.2016.
 28. Kahn H., Wiener A. 1967. The Year 2000: A framework for speculation on the Next Thirty-Three Years, Collier Macmillan Ltd.
 29. Krzysztofek K. 2016. Sprawczość ludzka, transludzka i postludzka w społeczeństwie nasyconym technologicznie, [w:] Moc sprawcza ludzi i organizacji, red. L.W. Zacher, Poltext sp. z o.o.
 30. Kwon D. 2018. Samouczące się roboty, „Świat Nauki”, kwiecień, nr 4(320).
 31. Latour B. 1996. On Actor Network Theory. A Few Clarifications, „Soziale Welt”, t. 47, nr 4.
 32. Lem S. 2009. Fantastyka i Futurologia, t. 1, Agora.
 33. Marody M., Rafałowicz M. 2007. Sieć z dużymi dziurami, http://technopolis. polityka.pl/2007/rozmowa-z-miroslawa-marody-o-spoleczenstwieinformatycznym; dostęp: 08.06.2014.
 34. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers W.J., Behrens W. 1973. Granice wzrostu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 35. Mayer-Schoenberger V., Cukier K. 2013. Big Data. A Revolution that will Transform how we live, work and think, Eamon Dolan/Mariner Books.
 36. Mitroff I.I., Alpaslan M.C. 2003. Przygotuj się na katastrofę, „Gazeta Wyborcza”, 17.11.2003.
 37. Morin E. 1981. Pour sortir du XXe siècle, Seuil.
 38. Morozov E. 2013. To Save Everything, Click Here: Technology, Solutionism, and the Urge to Fix Problems that don’t Exist, Allen Lane.
 39. Pentland A. 2015. Social Physics: How Social Networks Can Make Us Smarter, Penguin Books.
 40. Postman N. 2001. W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, tłum. R. Frąc, PIW.
 41. Rifkin J. 2001. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, tłum. E. Kania, Wydawnictwo Dolnośląskie.
 42. Rychard A. 1998. Ewolucja od zorganizowanego bezładu do niezorganizowanego ładu, [w:] Do i od socjalizmu, red. A. Siciński, IFiS PAN.
 43. Salganik M.J., Watts D.J. 2009. Web-Based Experiments for the Study of Collective Social Dynamics in Cultural Markets, „Topics in Cognitive Science”, nr 1(3), s. 439–468.
 44. Simon J. 1981. The Ultimate Resource, Princeton University Press.
 45. Sitaram A., Huberman B.A. 2010. Predicting the Future with Social Media, http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.5699v1.pdf; dostęp: 7.03.2018.
 46. Snow Ch.P. 1993. The Two Cultures, Cambridge University Press.
 47. Taleb N.N. 2015. Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalności zdarzeń, tłum. O. Siara, Kurhaus Publishing.
 48. Touraine A. 2013. La fin des sociétés, Seuil.
 49. Weinberger D. 2003. Small Pieces Loosely Joined: A Unified Theory of the Web, Basic Books.
 50. World Economic Forum, 2015. Deep Shift. Technolog y Tipping Points and Societal Impact, https://www.weforum.org/reports/deep-shift-technologytipping-points-and-societal-impact; dostęp: 28.01.2018.
 51. Wójcik A. 2018. Gdzie się podziało moje ciało. O zapomnianej/zagubionej somie, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/texty/wojcik.htm; dostęp: 14.01.2018.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.