Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(23) (2022): Kultura designu

Dizajn przyszłości – przyszłość dizajnu. Jak zwymiarować imponderabilia dizajnu? Monika Rosińska, „Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.23.15
Przesłane
21 listopada 2022
Opublikowane
09-10-2023

Bibliografia

 1. Attfield J. 2000. Wild Things. The Material Culture of Everyday Life, Berg.
 2. Baczko B. 1994. Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Binder T. 2012. Laboratorium (współ)projektowania: eksperymentowanie z rozwiązaniami przyszłości. Szkoła designu w poszukiwaniu nowych form uczestnictwa, [w:] Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie. Collaboratorium. On Participatory Social Change, red. M. Frąckowiak, L. Olszewski. M. Rosińska, Fundacja SPOT, s. 195–207.
 4. Bloch E. 2012. Ślady, tłum. A. Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Clarke A.J. 2015. Design for Development, ICSID and UNIDO. The Anthropological Turn in 1970s Design, „Journal of Design History” 29, nr 1, s. 43–57.
 6. Giddens A. 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Julier G. 2014. The Culture of Design, Sage Publications.
 8. Luhmann N. 1976. The Future Cannot Begin. Temporal Structures in Modern Society, „Social Research” 43, nr 1, s. 130–152.
 9. Manzini E. 2015. Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation, The MIT Press.
 10. Manzini E. 2016. Design Culture and Dialogic Design, „CoDesign” 32, nr 1, s. 52–59.
 11. Rosińska M. 2010. Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne, Fundacja Bęc Zmiana.
 12. Rosińska M. 2020. Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 13. Sudjic D. 2014. B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, tłum. A Sak, Karakter.
 14. Św. Augustyn. 2006. Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Wydawnictwo Znak.

Downloads

Download data is not yet available.