Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(14) (2018): Przyszłość w naukach społecznych

Obrazy przyszłości

 • Ilja Naumenko
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.14.4
Przesłane
23 maja 2020
Opublikowane
01-04-2018

Abstrakt

W kulturach tradycyjnych sny i wizje nierzadko uznawane są za prorocze. Z pozycji psychoanalizy tego poglądu można nawet bronić, jako że w snach i wizjach przejawiają się życzenia, które domagają się realizacji i mogą wywierać wpływ na przyszłość. Dzisiejsza komunikacja w dużym stopniu opiera się na przekazie wizualnym, co znajduje wyraz w ponowoczesnej koncepcji kultury, według której obraz zastąpił rzeczywistość – „mapa” pokrywa się z „terytorium”. Z tego względu badanie kultury wizualnej można uprawiać jako analizę wizji zbiorowych, doszukując się w nich przejawów nieuświadomionych życzeń i pierwszych oznak zachodzących procesów kulturowych. Moda, design i architektura kształtują obraz codzienności – określają nowe i pożądane wizerunki i widoki, dzięki czemu zapewniają bogaty materiał do analizy. W czasach deficytu utopii politycznych to te estetyczne definiować mogą zbiorowe tożsamości i aspiracje.

Bibliografia

 1. Baudrillard J. 2012. Precesja symulakrów, tłum. S. Królak, [w:] Antropologia kultury wizualnej, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 660–670.
 2. Belting H. 2007. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Universitas.
 3. Benjamin W. 2005. Pasaże, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Literackie.
 4. Berger J. 2008. Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Fundacja Aletheia.
 5. Bourdieu P. 2005. Dystynkcja, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 6. Bürger P. 2006. Teorie awangardy, tłum. J. Kita-Huber, Universitas.
 7. Carlyle T. 1880. Sartor resartus: życie i zdania pana Teufelsdröckha w trzech księgach, tłum. S. Wiśniowski, nakład i druk S. Lewentala.
 8. Debord G. 2006. Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, tłum. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 9. Dunne A., Raby F. 2013. Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming, The Mit Press Cambridge.
 10. Foucault M. 1996. To nie jest fajka, tłum. T. Komendant, Słowo/obraz terytoria.
 11. Freud Z. 1996. Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Freud Z. 2000. Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, tłum. L. Jekels, H. Ivánka, W. Szewczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Jameson F. 2005. Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, tłum. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Kundera M. 2010. Nieśmiertelność, tłum. M. Bieńczyk, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 15. Lista G. 2002, Futuryzm, tłum. E. Gorządek, Arkady.
 16. Papanek V. 2012. Dizajn dla realnego świata, tłum. J. Holzman, Recto Verso.
 17. Rose G. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN.
 18. Simmel G. 1980. Filozofia mody, tłum. S. Magala, [w:] Simmel, S. Magala, Wiedza Powszechna, s. 180–232.
 19. Svendsen L. 2006. Fashion: a philosophy, tłum. J. Irons, Reaktion Books.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.