Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(23) (2022): Kultura designu

Przykład implementacji projektowania partycypacyjnego w projekcie technologicznym z obszaru zdrowia: O tym, czy Pacjencka Partycypacyjna Grupa Projektowa spełniała pryncypia projektowania partycypacyjnego i jakie istotne wątki dla metody wykazała

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.23.11
Przesłane
2 lipca 2022
Opublikowane
09-10-2023

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie charakterystyki i wyzwań projektowania partycypacyjnego w opiece zdrowotnej, umożliwiającego ewaluację procesu wykorzystanego w projekcie „Pacjenci Pacjentom” Fundacji Ludzie i Medycyna. Projektowanie partycypacyjne wykorzystano do stworzenia nowej przestrzeni w aplikacji mobilnej Pacjenci Pacjentom. Ewaluacja miała sprawdzić: (1) na ile zaimplementowany proces spełnił kryteria projektowania partycypacyjnego; (2) na ile doświadczenie projektowania partycypacyjnego rzeczywiście emancypuje osoby uczestniczące i zaprasza je do decyzyjności. Wyniki sugerują, że implementacja była udana, ukazując jednocześnie nowe zagadnienia istotne dla metody, niewystarczająco reprezentowane w literaturze skutecznie wprowadzonych projektów z tego nurtu. Aspektami tymi są dostępność cyfrowa i wynikająca z kondycji osób uczestniczących, a także waga procesu grupowego.

Bibliografia

 1. Arnstein S. 2011 [1969]. A Ladder of Citizen Participation, „Journal of the American Institute of Planners, The City Reader”, s. 239–250.
 2. Bannon L.J., Ehn P. 2013. Design: Design Matters in Participatory Design, [w:] Routledge International Handbook of Participatory Design, red. J. Simonsen, T. Robertson, Routledge, s. 37–63.
 3. Barełkowski R. 2014. Problemy implementacji projektowania partycypacyjnego w Polsce, „Przestrzeń i Forma” 22, nr 3, s. 25–46.
 4. Blomberg J., Karasti H. 2013. Ethnography: Positioning Ethnography within Participatory Design, [w:] Routledge International Handbook of Participatory Design, red. J. Simonsen, T. Robertson, Routledge, s. 86–116.
 5. Bowen S., Dearden A., Wright P., Wolstenholme D., Cobb M. 2010. Participatory Healthcare Service Design and Innovation, [w:] Proceedings of the Participatory Design Conference – PDC’10, ACM Press, s. 155–158.
 6. Bowen S. i in. 2013. How Was It for You? Experiences of Participatory Design in the UK Health Service, „CoDesign”, s. 230–246.
 7. Boyd K.M. 2000. Disease, Illness, Sickness, Health, Healing and Wholeness: Exploring Some Elusive Concepts, „Medical Humanities” 26, s. 9–17.
 8. Brandt E., Binder T., Sanders E.B.N. 2013. Tools and Techniques: Ways to Engage Telling, Making and Enacting, [w:] Routledge International Handbook of Participatory Design, red. J. Simonsen, T. Robertson, Routledge, s. 145–181.
 9. Bratteteig T. i in. 2013. Participatory Methods: Organizing Principles and General Guidelines for Participatory Design Projects, [w:] Routledge International Handbook of Participatory Design, red. J. Simonsen, T. Robertson, Routledge, s. 117–144.
 10. Carpentier N., Melo A.D., Ribeiro F. 2019. Rescuing Participation: A Critique on the Dark Participation Concept, „Comunicação e sociedade” 36, s. 17–35.
 11. Charycka B. 2017. Organizacje pacjentów w Polsce – struktura, aktywności, potrzeby, Stowarzyszenie Klon/Jawor. http://ippez.pl/wp-content/uploads/2019/03/Struktura-aktywnosci-potrzeby-raport.pdf; dostęp: 10.06.2022.
 12. Connor D.M. 1988. A New Ladder of Citizen Participation, „National Civic Review” 77, nr 3, s. 249–257.
 13. Czahajda R. 2019. Dlaczego Tuckman nie jest dobrym modelem opisującym proces grupowy? https://epale.ec.europa.eu/sr/node/117446; dostęp: 15.06.2022.
 14. Dale J., Caramlau I.O., Lindenmeyer A., Williams S.M. 2008. Peer Support Telephone Calls for Improving Health, „Cochrane Database Syst. Rev.” 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7386897/#CD006903-bbs2-0006; dostęp: 4.03.2023.
 15. DiSalvo C., Clement A., Pipek V. 2013. Communities: Participatory Design for, with and by Communities, [w:] Routledge International Handbook of Participatory Design, red. J. Simonsen, T. Robertson, Routledge, s. 182–210.
 16. Dubin R.E. i in. 2017. Acknowledging Stigma: Its Presence in Patient Care and Medical Education, „Canadian Family Physician. Medecin de famille canadien” 63, nr 12, s. 906–908.
 17. Elizarova O., Dowd K. 2017 Participatory Design in Practice. https://ux-mag.com/articles/participatory-design-in-practice; dostęp: 10.06.2022.
 18. Gałązka-Sobotka M., Samselska D. 2020. Sytuacja osób dorosłych chorujących na atopowe zapalenie skóry w Polsce, AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS. https://zrozumiecazs.pl/storage/app/media/Raport%20AZS.pdf; dostęp: 10.06.2022.
 19. Gothelf, J., Seiden J. 2013. Lean UX. Applying Lean Principles to Improve User Experience, O’Reilly.
 20. Grzelka M. 2020. „Ludzie tacy jak my umrą” – osoby z niepełnosprawnościami, starsze i przewlekle chore a pandemia koronawirusa. https://www.kulawawarszawa.pl/ludzie-tacy-jak-my-umra-osoby-z-niepelnosprawnosciami-starsze-i-przewlekle-chore-a-pandemia-koronawirusa/; dostęp: 10.06.2022.
 21. Hoffmann B. 2002. On the Triad Disease, Illness and Sickness, „The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine” 27, nr 6, s. 651–673.
 22. Kensing F., Greenbaum J. 2013. Heritage: Having a Say, [w:] Routledge International Handbook of Participatory Design, red. J. Simonsen, T. Robertson, Routledge, s. 21–36.
 23. Kleinman A., Eisenberg L., Good B. 2006 [1978]. Culture, Illness, and Care: Clinical Lessons From Anthropologic and Cross-Cultural Research, „Focus. The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry” 4, nr 1, s. 140–149.
 24. Krakus K. 2015. Psychologiczne i społeczne konsekwencje stygmatyzacji na prz y- kładzie osób chorujących przewlekle, „Edukacja Etyczna” 10, s. 57–66.
 25. Langley J., Wolstenholme D., Cooke J. 2018. ‘Collective Making’ as Knowledge Mobilisation: The Contribution of Participatory Design in the Co-Creation of Knowledge in Healthcare, „BMC Health Services Research” 18, s. 1–10.
 26. Lee J. 2015. Participatory Design and “Making” of Health, TedEx Detroit. https://www.youtube.com/watch?v=HyVaEASftF8, dostęp: 15.06.2022.
 27. Michalak M. 2009. Akceptacja osób przewlekle chorych w społeczeństwie, „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” 9, nr 2, s. 95–112.
 28. Mościchowska I., Rogoś-Turek B. 2015. Badania jako podstawa projektowania user experience, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Palmer V.J. 2020. The Participatory Zeitgeist in Health Care: It Is Time for a Science of Participation, „Journal of Participatory Medicine” 12, nr 1, e15101.
 30. Parchomiuk M. 2010. Stygmatyzacja przeniesiona – analiza z jawiska w odniesieniu do rodzin osób niepełnosprawnych i chorych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 23, s. 56–69.
 31. Pilemalm S., Timpka T. 2008. Third Generation Participatory Design in Health Informatics – Making User Participation Applicable to Large-Scale Information System Projects, „Journal of Biomedical Informatics” 41, nr 2, s. 327–339.
 32. Razzouk R., Shute V. 2012. What Is Design Thinking and Why Is It Important?, „Review of Educational Research” 82, nr 3, s. 330–348.
 33. Robertson T., Simonsen J. 2013. Participatory Design: An Introduction, [w:] Routledge International Handbook of Participatory Design, red. J. Simonsen, T. Robertson, Routledge, s. 1–18.
 34. Sanders E.B.N. 2002. From User-Centered to Participatory Design Approaches, [w:] Design and the Social Sciences, red. J. Frascara, Taylor and Francis, s. 1–8.
 35. Shilling V. i in. 2013. Peer Support for Parents of Children with Chronic Disabling Conditions: A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Studies, „Developmental Medicine & Child Neurology” 55, nr 7, s. 602–609.
 36. Spinuzzi C. 2005. The Methodolog y of Participatory Design, „Technical Communication” 52, nr 2, s. 163–174.
 37. Sundblad Y. 2011. UTOPIA: Participatory Design from Scandinavia to the World, [w:] History of Nordic Computing 3. HiNC 2010, red. J. Impagliazzo, P. Lundin, B. Wangler, „IFIP Advances in Information and Communication Technology” 350, Springer, Heidelberg, s. 178–189.
 38. Szczepan-Jakubowska D. 2017. Dynamika grupy: Jak dochodzi do harmonizowania się ludzi w grupach i zespołach? https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/dynamika-grupy-jak-dochodzi-do-harmonizowania-sie-ludzi-w-grupach-i-zespolach; dostęp: 15.06.2022.
 39. Tritter J.Q., McCallum A. 2006. The Snakes and Ladders of User Involvement: Moving beyond Arnstein, „Health Policy” 76, nr 2, s. 156–168.
 40. Vandekerckhove P. i in. 2020. Generative Participatory Design Methodology to Develop Electronic Health Interventions: Systematic Literature Review, „Journal of Medical Internet Research” 22, nr 4, e13780. https://www.jmir.org/2020/4/e13780; dostęp: 15.06.2022.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.