Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(11) (2016): Nuda

O dwóch pojęciach nudy w kontekście rozważań nad tym, czy nuda jest twórcza

 • Monika Chylińska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.11.8
Opublikowane
1. 11. 2016

Abstrakt

W artykule naświetlone zostają powiązania między sytuacyjnym doświadczaniem nudy a stanami umysłu, które autorka nazywa odpowiednio: „ograniczonym” (zablokowanym) oraz „otwartym” (nieograniczonym). Niektórzy badacze fenomenu nudy zaznaczają, iż „nuda jest twórcza” i wyjaśniają to za pomocą neurologicznego faktu występowania niskiego pobudzenia w mózgu, co z kolei łączy się z poszerzeniem pola uwagi oraz z dyspozycją osób znudzonych do tworzenia odległych asocjacji. Inni twierdzą, że „nuda jest twórcza”, gdyż być znudzonym to doświadczać pewnych sytuacyjnych blokad, które domagają się przezwyciężenia, i dzięki temu właśnie osoby (wcześniej) nudzące się dokonują (następnie) czegoś twórczego. Problem, jaki się tutaj wyłania, jest następujący: Czy stan umysłowy powiązany z nudą należy opisywać w kategoriach doświadczania ograniczeń, czy raczej jako poczucie otwartości? Być może zanalizowanie tego problemu przybliży nas do zrozumienia zasadniczego pytania o to, jaka jest istota nudy.

Bibliografia

 1. Burkus D. 2014. The Creative Benefits of Boredom, „Harvard Business Review”, https://hbr.org/2014/09/the-creative-benefits-of-boredom/; dostęp: 10.07.2015.
 2. Doehlemann M. 1991. Langeveile?: Deutung eines verbreiteten Phanomens, Suhrkamp.
 3. Eastwood J.D. i in. 2012. The Unengaged Mind, „Perspectives on Psychological Science”, nr 7(5), s. 482–495.
 4. Gasper K., Middlewood B.L. 2014. Approaching Novel Thoughts: Understanding Why Elation and Boredom Promote Associative Thought More than Distress and Relaxation, „Journal of Experimental Social Psychology”, nr 52, s. 50–57.
 5. Goetz T. i in. 2014. Types of Boredom: An Experience Sampling Approach, „Motivation and Emotion”, nr 38(3), s. 401–419.
 6. Kolańczyk A. 2011. Uwaga ekstensywna. Model ekstensywności vs. intensywności uwagi, „Studia Psychologiczne”, nr 49(3), s. 7–27.
 7. Mann S., Cadman R. 2014. Does Being Bored Make Us More Creative?, „Creativity Research Journal”, nr 26(2), s. 165–173.
 8. Mednick S.A. 1962. The Associative Basis of the Creative Process, „Psychological Review”, nr 69, s. 220–232.
 9. Nęcka E. 2003. Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Nietzsche F. 2003 [1882]. Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Zielona Sowa.
 11. Philips A. 1993. On Kissing, Tickling, and Being Bored: Psychoanalytic Essays on the Unexamined Life, Harvard University Press.
 12. Stein M.I. 1953. Creativity and Culture, „Journal of Psychology”, nr 36, s. 311–322.
 13. Svendsen L. 2005. A Philosophy of Boredom, Reaktion Books.
 14. Wemelsfelder F. 1984. Animal Boredom: Is a Scientific Study of the Subjective Experiences of Animals Possible?, [w:] Advances in Animal Welfare Science 1984/85, red. M.W. Fox, L.D. Mickley, The Humane Society of the United States, s. 115–154.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne