Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Wstęp

Nr 2(11) (2016): Nuda

Nuda jaka jest, każdy widzi?

 • Mariusz Finkielsztein
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.11.1
Opublikowane
1. 11. 2016

Bibliografia

 1. Baker P.L. 1992. Bored and Busy: Sociology of Knowledge of Clerical Workers, „Sociological Perspectives”, nr 35(3), s. 489–503.
 2. Bellow S. 1982. Dar Humboldta, tłum. K. Tarnowska, A. Konarek, Czytelnik.
 3. Bengtsson T. 2012. Boredom and action – experiences from youth confinement, „Journal of Contemporary Ethnography”, nr 41(5), s. 526–553.
 4. Benjamin W. 2005. Pasaże, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Literackie.
 5. Bizior-Dombrowska M. 2009. Nuda jako źródło zła w ujęciu Sørena Kierkegaarda, [w:] Koncepcje i problemy filozofii zła, red. R. Wiśniewski, M. Jaranowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 51–70.
 6. Bizior-Dombrowska M. 2010. Nuda metafizyczna – dwa świadectwa (Słowacki i Witkacy), „Prace Literackie”, nr 50, s. 71–85.
 7. Bizior-Dombrowska M. 2014. „Pierwszy stopień wykorzenienia ze świata” – nuda Ciorana, [w:] Cioran w pułapce istnienia, red. S. Piechaczek, Sindruk, s. 79–96.
 8. Bizior-Dombrowska M. 2016. Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 9. Bracke P., Verhaeghe M. 2010. Structural Determinants of Boredom Among the Clients of Psychosocial and Vocational Rehabilitation Centers, „Journal of Applied Social Psychology”, nr 40(8), s. 1969–1998.
 10. Campagne D.M. 2012. When Therapist Run Out of Steam: Professional Boredom or Burnout? [Cuando el terapeuta pierde fuelle:¿aburrimiento profesional o burnout?], „Revista de Psicopatología y Psicología Clínica”, nr 17(1), s. 75–85.
 11. Charlton J., Hertz R. 1989. Guarding Against Boredom. Security Specialists in the US Air Force, „Journal of Contemporary Ethnography”, nr 18, s. 299– 326.
 12. Chruszczewski M. 2015. Psychologiczne koncepcje nudy, „Ruch Pedagogiczny”, nr 2, s. 15–31.
 13. Csikszentmihalyi M. 2000. Beyond Boredom and Anxiety, Jossey-Bass Publishers.
 14. Czapliński P., Śliwiński P., red. 1999. Nuda w kulturze, Dom Wydawniczy „Rebis”.
 15. Dalle Pezze B., Salzani C., red. 2009. Essays on Boredom and Modernity, Rodopi.
 16. Davies H. 1926. Discussion on the Physical and Mental Effects of Monotony in Modern Industry, „The British Medical Journal”, nr 2(3427), s. 472–479.
 17. Donnelly K. 2014. On the Boredom of Science: Positional Astronomy in the Nineteenth Century, „The British Journal for the History of Science”, nr 47, s. 479–503.
 18. Farmer R., Sundberg N.D. 1986. Boredom Proneness-the Development and Correlates of a New Scale, „Journal of Personality Assessment”, nr 50(1), s. 4–17.
 19. Fisher C. 1993. Boredom at Work: A Neglected Concept, „Human Relations”, nr 46(3), s. 395–417.
 20. Frankl V. 2015. Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Wydawnictwo „Czarna Owca”.
 21. Fromm E. 2012. Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Wydawnictwo Vis-a-Vis Etiuda.
 22. Gadacz T. 2002. Nuda, [w:] O umiejętności życia, Znak, s. 176–187.
 23. Goetschel P., Granger Ch., Richard N., Venayre S. 2012. L’ennui: histoire d’un état d’âme, XIXe-XXe siècle, Publications de la Sorbonne.
 24. Goodstein E. 2005. Experience without Qualities: Boredom and Modernity, Stanford University Press.
 25. Grose V.L. 1989. Coping with Boredom in the Cockpit Before it’s Too Late, „Professional Safety”, nr 34(7), s. 24–26.
 26. Gurycka A. 1977. Przeciw nudzie. O aktywności, Nasza Księgarnia.
 27. Han B.C. 2015. Burnout Society, Stanford University Press.
 28. Harper T. 1987. The Best and Brightest, Bored and Burned Out, „ABA Journal”, nr 73(7), s. 28–31.
 29. Healy S.D. 1984. Boredom, Self, and Culture, Fairleigh Dickenson University Press.
 30. Heidegger M. 2001. The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude, Indiana University Press, s. 78–175.
 31. Jackson P. 1990. Life in Classrooms, Teachers College Press.
 32. Kass S.J., Beede K.E., Vodanovich S.J. 2010. Self-report Measures of Distractibility as Correlates of Simulated Driving Performance, „Accident Analysis & Prevention”, nr 42(3), s. 874–880.
 33. Kierkegaard S. 1976. Albo-Albo, tłum. J. Iwaszkiewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 34. Klapp O. 1986. Overload and Boredom: Essays on the Quality of Life in an Information Society, Greenwood Press.
 35. Kołakowski L. 2008. Pochwała nudy, [w:] Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, s. 94–101.
 36. Kuhn R. 1976. The Demon of Noontide: Ennui In Western Literature, Princeton University Press.
 37. La Rochefoucauld F. 2004. Maksymy i rozważania moralne, tłum. T. Żeleński, Zielona Sowa.
 38. Leopardi G. 1979. Rozmowa Torquata Tassa z jego rodzinnym duchem opiekuńcz ym, [w:] Dziełka moralne, tłum. S. Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, s. 74–81.
 39. Loukidou E. 2008. Boredom in the Workplace: a Qualitative Study of Psychiatric Nurses in Greece, praca doktorska, https://repository.lboro.ac.uk/articles/Boredom_in_the_workplace_a_qualitative_study_of_psychiatric_nurses_in_Greece/9495515, dostęp: 04.11.2016.
 40. Macklem G.L. 2015. Boredom in the Classroom: Addressing Student Motivation, Self-regulation, and Engagement in Learning, t. 1, Springer.
 41. Maeland B., Brunstad P.O. 2009. Enduring Military Boredom: from 1750 to the Present, Palgrave Macmillan.
 42. Mann S., Cadman R. 2014. Does Being Bored Make Us More Creative?, „Creativity Research Journal”, nr 26(2), s. 165–173.
 43. Markowski M.P. 1999. O nudzie, [w:] Anatomia ciekawości, Wydawnictwo Literackie, s. 158–184.
 44. Maynard L. 2009. Beautiful Boredom: Idleness and Feminine Self-Realization in the Victorian Novel, McFarland.
 45. Moravia A. 2010. Nuda, tłum. M. Woźniak, Wydawnictwo W.A.B.
 46. Münsterberg H. 1913. Psychology and Industrial Efficiency, Houghton Mifflin.
 47. Nietzsche F. 1910. Wędrowiec i jego cień, tłum. K. Drzewiecki, Nakład Jakub Mortkowicz, http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_wc.pdf; dostęp: 04.11.2016.
 48. Nisbet R.1998. Nuda, [w:] Przesądy: słownik filozoficzny, tłum. M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, s. 223–229.
 49. O’Neill B. 2014. Cast Aside: Boredom, Downward Mobility, and Homelessness in Post-Communist Bucharest, „Cultural Anthropology”, nr 29(1), s. 8–31.
 50. Parasuraman S., Purohit Y. 2000. Distress and Boredom Among Orchestra Musicians: the Two Faces of Stress, „Journal of Occupational Health Psychology”, nr 5, s. 74–83.
 51. Pascal B. 1996. Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński, Instytut Wydawniczy PAX.
 52. Pease A. 2012. Modernism, Feminism and the Culture of Boredom, Cambridge University Press.
 53. Piwińska M. 2005. Zeszłowieczna nuda, [w:] Złe wychowanie, Słowo/Obraz Terytoria, s. 65–132.
 54. Rothlin Ph., Werder P. 2008. Boreout!: Overcoming Workplace Demotivation, Kogan Page.
 55. Russell B. 1932. Boredom and Excitement, [w:] The Conquest of Happiness, George Allen & Unwin LTD, s. 57–67.
 56. Rzońca W. 1998. Od nudy bogów do nudy plebsu, [w:] Witkacy – Norwid: projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Semper, s. 69–88.
 57. Schaufeli W., Salanova M. 2014. Burnout, Boredom and Engagement in the Workplace, [w:] An Introduction to Contemporary Work Psycholog y, red. M. Peeters, J. de Jonge, T. Taris, Wiley, s. 293–320.
 58. Schopenhauer A. 1994. Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 59. Shamir B., Drory A. 1982. Occupational Tedium among Prison Officers, „Criminal Justice and Behavior”, nr 9(1), s. 79–99.
 60. Sokół L. 2002. Zagadnienie nudy w „Szewcach” Witkacego, „Pamiętnik Literacki”, nr 93(4), s. 33–46.
 61. Spacks P. 1995. Boredom: The Literary History of a State of Mind, University of Chicago Press.
 62. Stańczyk P. 2012. Nuda w szkole – między alienacją a emancypacją, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3, s. 35–56.
 63. Stępień S. 2015. Romantyczna nuda i nowoczesna świadomość. Adam Mickiewicz – George Gordon Byron. Próba paraleli, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, nr 8, s. 237–250.
 64. Svendsen L. 2005. A Philosophy of Boredom, Reaktion Books.
 65. Szmidt K. 2013. Nuda jako problem pedagogiczny, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3, s. 55–69.
 66. Tardieu É. 1904. Znudzenie. Studyum psychologiczne, tłum. M. Massonius, Drukarnia Aleksandra Tad. Jezierskiego, http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=9740; dostęp: 04.11.2016.
 67. Toohey P. 2012. Historia nudy, tłum. K. Ciarcińska, Bellona.
 68. Watt J.D. 2004. Fighting More Than Fires: Boredom Proneness, Workload Stress and Underemployment Among Urban Firefighters, UMI Dissertation Services.
 69. Weinger M. 1999. Vigilance, Boredom, and Sleepiness, „Journal of Clinical Monitoring and Computing”, nr 15(7), s. 549–552.
 70. Winter R. 2012. Nuda w kulturze rozrywki. Poradnik, Wydawnictwo WAM.
 71. Van Maanen J. 1974. Working the Street: a Developmental View of Police Behavior, [w:] The Potential for Reform of Criminal Justice, red. H. Jacob, nr 3, Sage, s. 88–130.
 72. Vodanovich S. 2003. Psychometric Measures of Boredom: A Review of the Literature, „The Journal of Psychology”, nr 137(6), s. 569–595.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne