Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(23) (2022): Kultura designu

Jak nie-projektantów uczyć projektowania

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.23.6
Przesłane
1 lipca 2022
Opublikowane
09-10-2023

Abstrakt

Współcześnie system edukacji projektowej staje przed wyzwaniem redefinicji zakresów, możliwości i sposobów kształcenia przyszłych projektantów – złożoność otaczającego nas świata, zarówno w wymiarze technologicznym, jak i geopolitycznym, a także zadania związane z ochroną klimatu i zdrowiem publicznym stawiają bowiem zupełnie nowe wyzwania dla praktyki projektowania. Wyróżniającym się – w sensie krytycznym – głosem na temat edukacji projektowania jest projekt „Future of Design Education”, zainicjowany przez głośny tekst Donalda Normana i Paula A. Kirschnera, zatytułowany The Teaching and Learning of Design. Autorzy zauważają w nim zasadniczy deficyt w wykształceniu projektantów w zakresie ich przystawalności do tak zwanej współczesności: jej złożoności i wyzwań za tą złożonością stojących. Ponadto zwracają uwagę na brak interdyscyplinarnego środowiska wiedzy, kompetencji i umiejętności w procesie kształcenia przyszłych projektantów. Inicjatywa „Future of Design Education” stanowi otwarte forum wymiany myśli i doświadczeń w zakresie uczenia projektowania – jej celem jest podjęcie wysiłku przemyślenia i przeprojektowania edukacji projektowania. Już samo pojawienie się takiej inicjatywy pozwala wysnuć dwa wnioski: (1) środowisko projektowe zauważa deficyty w systemie edukacji; (2) środowisko projektowe jest autorefleksyjne, jeśli chodzi o podjęcie próby zmiany przez projektowanie. Projektowanie zmieniło się z projektowania zorientowanego na cel w stronę projektowania zorientowanego na kryterium – przedmiotem projektowania nie jest już obiekt, ale jego użyteczność, dostępność lub przystępność obsługi. W projektowaniu kluczowy staje się kontekst produktów, usług czy komunikacji – współczesna edukacja w zakresie projektowania powinna zatem koncentrować się na holistycznym ujęciu metodologii projektowania, uzupełniając wykształcenie o kontekst społeczny, techniczny, ekonomiczny i środowiskowy. Aktualna dyskusja środowiska projektowego nad przeprojektowaniem edukacji projektowania wydaje się kluczowa, lecz w naszym odczuciu zamknięta na zewnętrzną perspektywę – interdyscyplinarność jest podkreślana na każdym kroku w sensie teoretycznym, choć nie jest powszechnie stosowana w toczącej się dyskusji. W tekście podjęto zagadnienie jeszcze szersze, jakim jest uczenie projektowania nie-projektantów, myśląc o projektowaniu jako nadrzędnej kompetencji rozwiązywania problemów oraz widząc w tym projektantów jako moderatorów i animatorów zmiany społecznej. W końcu do dyspozycji mamy dwa rozwiązania: zmianę przez design lub zmianę przez katastrofę.

Bibliografia

 1. Aicher O. 1994. The World as Design, red. A. Menges, Ernst & Sohn.
 2. Brown T., Katz B. 2009. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Business.
 3. Burke C., Könings K.D. 2016. Recovering Lost Histories of Educational Design: A Case Study in Contemporary Participatory Strategies, „Oxford Review of Education” 42, nr 6, s. 721–732, https://doi.org/10.1080/03054985.2016.1232244.
 4. Cunliffe-Charlesworth H. 1991. The Royal College of Art : Its Influence on Education, Art and Design 1900–1950, Sheffield City Polytechnic. http://shura.shu.ac.uk/3144/; dostęp: 8.01.2022.
 5. Davis M. 2017. Teaching Design: A Guide to Curriculum and Pedagogy for College Design Faculty and Teachers Who Use Design in Their Classrooms, Allworth.
 6. Droste M. 2006. Bauhaus, Taschen. https://www.alibris.com/search/books/isbn/9783822850022; dostęp: 8.01.2022.
 7. Drucker P.F. 2012. The Practice of Management, Routledge. https://www.scribd.com/book/163567585/The-Practice-of-Management; dostęp: 8.01.2022.
 8. Ehn P. 1998. Manifesto for a Digital Bauhaus, „Digital Creativity” 9, nr 4, s. 207–217, https://doi.org/10.1080/14626269808567128.
 9. Esslinger H. 2012. Design Forward: Creative Strategies for Sustainable Change, Arnoldsche.
 10. Frascara J. 2020. Design Education, Training, and the Broad Picture: Eight Experts Respond to a Few Questions, „She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation” 6 , nr 1, s. 106–117, https://doi.org/10.1016/j.sheji.2019.12.003.
 11. Friedman K, Yongqi L., Jin M. 2020. “She Ji”: The Next Five Years, „She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation” 6, nr 1, s. 1-4, https://doi.org/10.1016/j.sheji.2020.02.002.
 12. Future of Design Education. 2022. The Future of Design Education Initiative. https://www.futureofdesigneducation.org/about; dostęp: 8.01.2022.
 13. Ghajargar M., Bardzell J. 2019. What Design Education Tells Us about Design Theory: A Pedagogical Genealogy, „Digital Creativity” 30, nr 4, s. 277–299,
 14. https://doi.org/10.1080/14626268.2019.1677723.
 15. Hagan M. 2020. Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System, „Design Issues” 36, nr 3, s. 3–15, https://doi.org/10.1162/desi_a_00600.
 16. Johnston D.L. 1978. Scientists Become Managers – the ‘T’-shaped man, „IEEE Engineering Management Review” 6, nr 3, s. 67–68.
 17. Kelley T., Kelley D. 2013. Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential within Us All, Currency.
 18. Kirschner P.A., Norman D. 2018. Promoting Argumentation Competence: Extending from First- to Second-Order Scaffolding Through Adaptive Fading, „Educational Psychology Review” 30, nr 1, s. 153–176, https://doi.org/10.1007/s10648-017-9400-z.
 19. Kleinman Z. 2018. Cambridge Analytica: The Story So Far, „BBC News” 21.03, sekcja Technolog y. https://www.bbc.com/news/technology-43465968; dostęp: 8.01.2022.
 20. Kunz W., Rittel H.W. 1972. Information Science: On the Structure of Its Problems, „Information Storage and Retrieva” 8, nr 2, s. 95–98.
 21. Lees-Maffei G., Houze R., red. 2010. The Design History Reader, Berg Publishers.
 22. Manzini E. 2014. Making Things Happen: Social Innovation and Design, „Design Issues” 30, nr 1, s. 57–66, https://doi.org/10.1162/DESI_a_00248.
 23. Meyer M.W., Norman D. 2020. Changing Design Education for the 21st Century, „She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation” 6, nr 1, s. 13–49, https://doi.org/10.1016/j.sheji.2019.12.002.
 24. Norman D., Kirschner P.A. 2021. The Teaching and Learning of Design. https://www.kirschnered.nl/2021/04/18/the-teaching-and-learning-of-design/; dostęp: 8.01.2022.
 25. Papanek V., Buckminster Fuller R. 1972. Design for the Real World, Thames and Hudson.
 26. The Parsons New School. 1977. The Parsons New School. 1976, t. 34. The Parsons New School Bulletin, The New School.
 27. Rand P. 2014. Thoughts on Design, Chronicle Books.
 28. Rashdall H. 1895. The Universities of Europe in the Middle Ages, The Clarendon Press. http://archive.org/details/universitieseur01unkngoog; dostęp: 8.01.2022.
 29. Rawsthorn A. 2013. Hello World: Where Design Meets Life, Hamish Hamilton UK.
 30. Rittel H.W.J., Webber M.M. 1973. Dilemmas in a General Theory of Planning, „Policy Sciences” 4, nr 2, s. 155–169, https://doi.org/10.1007/BF01405730.
 31. Schön D.A. 1991. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. https://www.routledge.com/The-Reflective-Practitioner-How-Professionals-Think-in-Action/Schon/p/book/9781857423198; dostęp: 8.01.2022.
 32. Spee J., Mccormick D. 2012. The Design Ethos of Dieter Rams and Its Implications for Organizations and Management Education, „Academy of Management Proceedings”, lipiec, art. 12772, https://doi.org/10.5465/AMBPP.2012.12772abstract.
 33. Sudjic D. 2009. The Language of Things: [Design, Luxury, Fashion, Art: How We Are Seduced by the Objects around Us], Penguin.
 34. Taylor N. 1998. Urban Planning Theory Since 1945, Sage, https://doi.org/10.4135/9781446218648.
 35. Voûte E., Stappers P.J., Giaccardi E., Mooij S., Boeijen A. van. 2020. Innovating a Large Design Education Program at a University of Technolog y, „She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation” 6, nr 1, s. 50–66, https://doi.org/10.1016/j.sheji.2019.12.001.
 36. Wszołek M. 2021. Teoria i praktyka projektowania (komunikacji), Wydawnictwo Libron.
 37. Wszołek M., Płuchowska D. 2021. To Teach Legal Design – Change Design By Design, „International Journal of English and Cultural Studies” 4, nr 1, s. 45–49.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.