Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(14) (2018): Przyszłość w naukach społecznych

Przyszłość nie jest już tym, czym była kiedyś: Emilia Kiecko, „Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL”

  • Magdalena Matysek-Imielińska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.14.16
Opublikowane
1. 04. 2018

Bibliografia

  1. Domańska E. 2007. Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej, „Teksty Drugie”, nr 1.
  2. Jonas H. 1996. Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz, T. Kowalski, Wydawnictwo Platan.
  3. Kiecko E. 2018. Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL, Fundacja Nowej Kultury, Bęc Zmiana.
  4. Van Schaik M., Macel O., red. 2005. Exit utopia. Architectural Provocations, 1956–76, Prestel Pub.
  5. Wallerstein I. 2007. Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, tłum. I. Czyż, Oficyna Wydawnicza „Bractwo Trojka”.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne