Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(14) (2018): Przyszłość w naukach społecznych

Jensa Beckerta zaczarowany świat kapitalizmu: Jens Beckert, „Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics”

 • Maciej Kassner
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.14.13
Opublikowane
1. 04. 2018

Bibliografia

 1. Beckert J., Bronk R., red. 2018. Uncertain Futures. Imaginaries, Narratives and Calculation in the Economy, Oxford University Press.
 2. Beckert J. 2016. Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics, Harvard University Press.
 3. Beckert J. 1996. What is Sociological About Economic Sociology? Uncertainty and Embeddedness of Economic Action, „Theory and Society”, vol. 25, No 6, s. 803–840.
 4. Bludnik I. 2014. Ergodyczność i nieergodyczność otoczenia gospodarczego a rola państwa, „Studia Ekonomiczne”, nr 180, cz. 1, s. 11– 22.
 5. Campbell J.L. 2017. Review, „American Journal of Sociology”, vol. 122, Issue 5, s. 1575– 1577.
 6. Davidson P. 2010. Risk and Uncertainty, [w:] The Economic Crisis and the State of Economics, red. R. Skidelsky, Ch. W. Wigström, Palgrave Macmillan, s. 13– 29.
 7. DiMaggio P. 2018. Our Faith-Based Economy, „Distinktion: Journal of Social Theory”, s. 1– 8.
 8. Gonzalez F., Serafin M. 2017. Uncertainty and the Social Order of the Economy: Introduction to the Economic Sociology of Jens Beckert, „Studia Socjologiczne”, nr 3(226), s. 239– 256.
 9. Hahn F. 1980. General Equilibrium Theory, „The Public Interest”, No 36, s. 123– 138.
 10. Harrington B. 2016. Capitalist’s Imagination, https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/07/the-capitalists-imagination/491009/, dostęp: 02.08.2018.
 11. Jackson G. 2017. A Future for Capitalism, „European Journal of Sociology”, vol. 58, Issue 3, s. 460– 467.
 12. Polanyi K. 2010. Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne znaczenie naszych czasów, tłum. M. Zawadzka, PWN.
 13. Samuelson P. 1969. Classical and Neoclassical Theory, [w:] Monetary Theory. Selected Readings, red. R.W. Clower, Penguin Books, s. 170– 190.
 14. Slocum D. 2016. Book Hotlist: 17 Beach Reads for Creative Leaders This Summer, https://www.forbes.com/sites/berlinschoolofcreativeleadership/2016/05/15/17-summer-books-creativeleaders-can-read-at-the-beach/#57c448a1411d, dostęp: 02.08.2018.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne