Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(14) (2018): Przyszłość w naukach społecznych

Ani kapitulacja, ani śmierć: Odpowiedź na recenzję Michała Warchali

  • Krzysztof Świrek
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.14.19
Przesłane
23 maja 2020
Opublikowane
01-04-2018

Bibliografia

  1. Bielik-Robson A. 2006. Ani Lacan, ani Žižek – wołanie o innego Freuda, „Teksty Drugie”, nr 1–2.
  2. Kołakowski L. 1988. Główne nurty marksizmu, Puls.
  3. Lacan J. 2015. Anxiety. Seminar Book X, tłum. A. R. Price, Polity.
  4. Leder A. 2007. Nauka Freuda w epoce „Sein und Zeit”, Fundacja Aletheia.
  5. Makari G. 2010. Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis, Duckworth Overlook.
  6. Mannoni O. 2015. Freud. The Theory of the Unconscious, tłum. Renaud Bruce, Verso.
  7. Roudinesco É., Badiou A. 2014. Jacques Lacan Past and Present. A Dialogue, tłum. Jason A. Smith, Columbia University Press.
  8. Schneidermann S. 2004. Jacques Lacan. Śmierć intelektualnego bohatera, tłum. Łukasz Mokrosiński, Wydawnictwo Andrzej Żórawski.

Downloads

Download data is not yet available.