Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(14) (2018): Przyszłość w naukach społecznych

Za czym tęsknimy? Zygmunt Bauman, „Retrotopia”

 • Agata Dembek
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.14.12
Opublikowane
1. 04. 2018

Bibliografia

 1. Bauman Z. 2003. Razem, osobno, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie.
 2. Bauman Z. 2017. Retrotopia, Polity Press.
 3. Benjamin W. 2012. O pojęciu historii, [w:] Konstelacje: wybór tekstów, tłum. A. Lipszyc, A. Wołkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Boym S. 2001. The Future of Nostalgia, Basic Books.
 5. Featherstone M. 2017. After Bauman, „Cultural Politics”, 13(3), s. 284– 287.
 6. Kościelniak C. 2017. Czytanie Baumana dziś, „Kultura Liberalna”, 425(9).
 7. Luckmann T. 2006. Komunikacja moralna we współczesnych społeczeństwach, tłum M. Marody, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 938–947.
 8. Lyon D. 2017. Bauman’s Sociology of Hope, „Cultural Politics’, 13(3), s. 296– 299.
 9. May R. 1978. Miłość i wola, tłum. H. i P. Śpiewakowie, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 10. Polhuijs Z. 2017. Review of Zygmunt Bauman, Retrotopia, „Theory, Culture & Society”. https://www.theoryculturesociety.org/review-zygmunt-bauman-retrotopia/; dostęp: 11.09.2018.
 11. Snyder T. 2018. The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America, Tim Duggan Books.
 12. Touraine A. 2013. Po kryzysie, tłum. M. Frybes, Oficyna Naukowa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne