Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(14) (2018): Przyszłość w naukach społecznych

Katalog ludzkiej bezradności: John Urry, „What is the Future?”

 • Krzysztof Pietrowicz
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.14.14
Opublikowane
1. 04. 2018

Bibliografia

 1. Benjamin W. 1996. O pojęciu historii, tłum. K. Krzemieniowa, [w:] tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i opracowanie H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, s. 413–424.
 2. Fukuyama F. 1996. Koniec historii, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 3. Gillies J., Cailliau R. 2010. How the Web Was Born. The Story of the World Wide Web, Oxford University Press.
 4. Harari Y.N. 2018. Homo deus: krótka historia jutra, tłum. M. Romanek, Wydawnictwo Literackie.
 5. Marks K. 1975. Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Książka i Wiedza, s. 5–8.
 6. Morozov E. 2013. To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, Public Affairs.
 7. Pinker S. 2018. Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, Viking.
 8. Suddendorf T. 2013. The Gap. The Science of What Separates Us from Other Animals, Basic Books.
 9. Suddendorf T. 2018. Wewnątrz naszej głowy, „Świat Nauki”, nr 10(326), s. 31–35.
 10. Urry J. 2016. What is the Future, Polity Press.
 11. Zybertowicz A. 2003. „W przyszłość wkraczamy tyłem”. Uwagi o cywilizacji współczesnej, [w:] Konstruktywizm w humanistyce, red. A. Pałubicka, A.P. Kowalski, Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 99–102.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne