Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Komentarze

Nr 1(8) (2015): Symbole

Habitus, szkoła i klasa społeczna. Bourdieu czyta Panofskiego

 • Tomasz Warczok
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.8.12
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2015

Bibliografia

 1. Bourdieu P. 1962. Célibat et condition paysanne, „Etudes rurales” 1962, nr 5–6, s. 32–135.
 2. Bourdieu P., Darbel A. 1966. L'Amour de l'Art. Les musées et leur public, Minuit, Paris.
 3. Bourdieu P. 1967. Système d'enseignement et système de pensée, „Revue internationale des sciences sociales” 1967, nr XIX, 3, s. 367–388.
 4. Bourdieu P., Passeron J-C., Chamboredon J-C. 1968. Le métier de sociologue, Mouton, Paris.
 5. Bourdieu P. 1988. L'ontologie politique de Martin Heidegger, Minuit, Paris.
 6. Bourdieu P. 1989. La Noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Minuit, Paris.
 7. Bourdieu P. 2005. The Political Field, the Social Science Field, and the Journalistic Field, [w:]Bourdieu and the Journalistic Field, red. R.D. Benson, E. Neveu, Polity, Cambridge, s. 29–47.
 8. Bourdieu P., Passeron J-C. 2006. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Bourdieu P. 2007. Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Krokier, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
 10. Durkheim É., Mauss M. 2001. O niektórych pierwotnych formach klasyfikacji. Fragment planu ogólnej socjologii opisowej, [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, tłum. J. Szacki, Wydawnictwo KR, Warszawa, s. 515–614.
 11. Lahire B. 2004. La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, La Découverte, Paris.
 12. Lahire B. 2012. Monde pluriel. Penserl'unité des sciences sociales, Seuil, Paris.
 13. Panofsky E. 1971. Ikonografia i ikonologia, tłum. K. Kamińska, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.