Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(8) (2015): Symbole

Kult Stalina w kalejdoskopie: Jan Plamper, „Kult Stalina. Studium alchemii władzy”

 • Jakub Bazyli Motrenko
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.8.22
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2015

Bibliografia

 1. Adorno T.W. 2010. Osobowość autorytarna, tłum. M. Pańków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Aron R. 2000. Opium intelektualistów, tłum. Czesław Miłosz, Muza, Warszawa.
 3. Banks M. 2013. Materiały wizualne w badaniach, tłum. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Bateson G., Mead M. 1942. Balinese Character. A Photographic Analysis, New York Academy of Sciences, New York.
 5. Boguni-Borowska M., Sztompka P., red. 2012. Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 6. Bredekamp H. 2003. Thomas Hobbes. Der Leviathan. Das Urbild des modernen Staates und seine Gegenbilder. 1651-2001, Akademie-Verlag, Berlin.
 7. Collier J. 1967. Visual Anthropology. Photography as a Research Method, Holt, Rinehart and Winston, New York.
 8. Converse J.M. 1987. Survey Research in United States. Roots and Emergence 1890-1960, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
 9. Ferenc T., Dymarczyk W., Chomczyński P., red. 2011. Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Fleck Ch. 2011. A Transatlantic History of the Social Science. Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research, tłum. H. Beister, Bloomsbury Academic, London, New York.
 11. Głowiński M. 1993. Peereldiada. Komentarze do słów 1976–1981, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 12. Goldhagen D.J. 1999. Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, tłum. W. Horabik, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 13. Judt T. 2012. Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944-1956, tłum. P. Marczewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 14. Joschke Ch. 2012. À quoi sert l’iconographie politique?, „Perspective. Art et Pouvoir”, nr 1.
 15. Kershaw I. 2009. Mit Hitlera, tłum. J. Lang, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo.
 16. Klemperer V. 1983. LTI. Notatnik filologa, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 17. Lazarsfeld P.F., Merton R. 1982. Studia nad propagandą radiową i filmową, [w:] R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska i J. Wertenstein-Żóławski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Miłosz Cz. 1999. Zniewolony umysł, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 19. Mitchell W.J.T. 1995. Picture Theory, University of Chicago Press, Chicago.
 20. Mosse G.L. 1972. Kryzys ideologii niemieckiej, tłum. T. Evert, Czytelnik, Warszawa.
 21. Olechnicki K. 2003. Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 22. Orwell G. 2010. Rok 1984, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 23. Plamper J. 2014. Kult Stalina. Studium alchemii władzy, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka i P. Chojnacki, Świat Książki, Warszawa.
 24. Studzińska J. 2014. Socrealizm w malarstwie polskim, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Szczygieł M. 2006. Dowód miłości, [w:] tegoż, Gottland, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 26. Sztompka P. 2012. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Downloads

Download data is not yet available.