Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(8) (2015): Symbole

Ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej. Próba alternatywnego wyjaśnienia

 • Mikołaj Pawlak
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.8.18
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2015

Abstrakt

Do zrozumienia stanu socjologii krytycznej konieczna jest rekonstrukcja pola socjologicznego, w którym jest ona wytwarzana, oraz jej relacji z socjologią akademicką, praktyczną i publiczną. W artykule przedstawiona jest alternatywna wobec zaproponowanej przez T. Warczoka i T. Zaryckiego rekonstrukcja pola socjologicznego w Polsce, a ich wystąpienie interpretowane jest jako działanie strategicznych aktorów. Ograniczenia socjologii krytycznej upatrywane są w słabościach socjologii akademickiej, która – często korzystając z gatunku eseju – wiedzę o polskim społeczeństwie przedstawia w sposób silnie udramatyzowany.

Bibliografia

 1. Ashmore M. 1989. The Reflexive Thesis. Wrighting Sociolog y of Scientific Knowledge, The University of Chicago Press, Chicago.
 2. Bukraba-Rylska I. 2004. Socjolog czasu transformacji – portret z oddali, [w:] Zmiana czy stagnacja, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 153–174.
 3. Burawoy M. 2009. O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, tłum. A. Dziuban, [w:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red. A. Manterys, J. Mucha, Nomos, Kraków, s. 525–561.
 4. Fligstein N., McAdam D. 2012. A Theory of Fields, Oxford University Press, New York.
 5. Frieske K.W. 1990. Socjologia w działaniu. Nadzieje i rozczarowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 6. Kraśko N. 1996. Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kraśko N. 2010. Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970–2000, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Kwiek M. 2014. Structural changes in the Polish higher education system (1990–2010). A synthetic view, „European Journal of Higher Education”, vol. 4, no. 3, s. 266–280.
 9. Marody M., red. 1991. Co nam zostało z tych lat? Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Aneks, Londyn.
 10. Meyer J.W., Bromley P. 2013. The worldwide expansion of “organization”, „Sociological Theory”, vol. 31, issue 4, s. 366–389.
 11. Pawlak M. 2012. Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 38, z. 2, s. 163–185.
 12. Pawlak M. 2015. From Sociological Vacuum to Horror Vacui. How Stefan Nowak’s Thesis is Used in Analyses of Polish Society, „Polish Sociological Review”, nr 1(189), s. 5–27.
 13. Podgórecki A. 1966. Pięć funkcji socjologii, „Studia Socjologiczne”, nr 3(22), s. 221–243.
 14. Podgórecki A. 1995. Społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 15. Sułek A. 1987. Przeciwko socjologii „oralnej”, [w:] VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Materiały, red. E. Wnuk-Lipiński, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, s. 199–204.
 16. Sztompka P. 1993. Civilizational Incompetence. The Trap of Post-Communist Societies, „Zeitschrift für Soziologie”, Jg. 22, H. 2, s. 85–95.
 17. Wallerstein I. 1974. The Modern World System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York.
 18. Warczok T., Zarycki T. 2014a. (Ukryte) zaangażowanie i (pozorna) neutralność. Strukturalne ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej w warunkach półperyferyjnych, „Stan Rzeczy”, nr 6, s. 129–158.
 19. Warczok T., Zarycki T. 2014b. Bourdieu recontextualized. Redefinitions of western critical thought in the periphery, „Current Sociology”, nr 62(3), s. 334–351.
 20. Wroczyński T. 1986. Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5–6, s. 101–113.
 21. Wooten M., Hoffman A.J. 2008. Organizational Fields. Past, Present and Future, [w:] The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, red. R. Greenwood i in., SAGE Publications, Los Angeles, s. 130–147.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.