Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(18) (2020): Herezja

Socjologia pracy jako spojrzenie wstecz. Możliwości interpretacyjne książki „Cięcia. Mówiona historia transformacji” Aleksandry Leyk i Joanny Wawrzyniak

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.18.13
Przesłane
8 czerwca 2021
Opublikowane
01-04-2020

Bibliografia

 1. Buchowski M. 2018. Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 2. Fabian J. 1983. Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object, Columbia University Press.
 3. Filipkowski P. 2018. Stocznia – transformacja – historie mówione. Albo o sensotwórczej mocy (gdyńskich) statków, „Rocznik Antropologii Historii”, nr 11, s. 189–211, https://doi.org/10.25945/nw7c-r215.
 4. Kaźmierska K. 1997. Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 35–44.
 5. Kenney P. 2015. Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, tłum. A. Dzierzgowska, WAB.
 6. Leyk A., Wawrzyniak J. 2020. Cięcia. Mówiona historia transformacji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 7. Nestorowicz P. 2016. Każdy został człowiekiem, Wydawnictwo Czarne.
 8. Okrasiński A. 2008. Robotnicy warszawscy o zmierzchu świata, „(op. cit.,)”, nr 2(39).
 9. Ortner S. 2016. Dark Anthropology and Its Others. Theory since the Eighties, „HAU: Journal of Ethnographic Theory”, nr 6, s. 47–73, https://doi.org/10.14318/hau6.1.004.
 10. Paczkowski A. 2014. Historyk dziejów najnowszych wśród źródeł, [w:] Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Universitas, s. 89–98.
 11. Siermiński M. 2020. Pęknięta Solidarność. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964–1981, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 12. Turkle S., red. 2008. The Inner History of Devices, MIT Press.
 13. Zowczak M. 2013. Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Downloads

Download data is not yet available.