Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Wstęp

Nr 1(8) (2015): Symbole

Symbol: od estetyki do socjologii

 • Robert Pawlik
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.8.1
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2015

Bibliografia

 1. Belting H. 2007. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Universitas, Kraków.
 2. Benjamin W. 2013. Źródło dramatu żałobnego w Niemczech, tłum. A. Kopacki, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 3. Buschendorf B. 1985. „War ein sehr tüchtiges gegenseitiges Fördern”. Edgar Wind und Aby Warburg, „Idea: Jarhbuch der Hamburger Kunsthalle”, nr IV, s. 165–209.
 4. Buschendorf B. 1998. Zur Begründung der Kulturwissenschaft. Der Symbolbegriff bei Friedrich Theodor Vischer, Aby Warburg und Edgar Wind, [w:] Edgar Wind. Kunsthistoriker und Philosoph, red. H. Bredekamp, B. Buschendorf, Akademie Verlag, Berlin 1998, s. 227–248.
 5. Bourdieu P. 1967. Postface, [w:] E. Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Editions de Minuit, Paris, s. 133–167 [tłum. polskie w niniejszym tomie: s. 163–187].
 6. Bourdieu P. 2013. Manet. Une révolution symbolique. Cours au collège de France (1998–2000), Seuil, Paris.
 7. Carchia G. 1984. Aby Warburg. Simbolo e tragedia, „Aut-Aut”, nr 199–200, s. 92–108.
 8. Cassirer E. 1995a. Pojęcie formy symbolicznej w budowie nauk humanistycznych, [w:] tegoż, Symbol i jęz yk, tłum. B. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, Poznań, s. 11–43 [wydanie pierwsze: Vorträge der Bibliothek Warburg, 1921/1922].
 9. Cassirer E. 1995b. Problem symbolu i jego miejsce w systemie filozofii, [w:] tegoż, Symbol i jęz yk, tłum. B. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, Poznań, s. 44–64.
 10. Habermas J. 2004. Wyzwalająca moc symbolicznego formowania. Humanistyczne dziedzictwo Ernsta Cassirera i Biblioteka Warburga, [w:] tegoż, Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 5–33.
 11. Kemp W. 1983. Walter Benjamin i Aby Warburg, tłum. W. Suchocki, „Artium Quaestiones”, nr 2, s. 145–172.
 12. Krois J.M. 2002. Philosophy of Culture and Cultural Studies. Ernst Cassirer and the Paradigm Change in the Humanities, [w:] Forms of Knowledge and Sensibility. Ernst Cassirer and the Human Sciences, red. G. Foss, E. Kasa, Norwegian Academic, Kristiansand, s. 19–31.
 13. Magerski Ch. 2005. Die Wirkungsmacht des Symbolischen Von Cassirers Philosophie der symbolischen Formen zu Bourdieus Soziologie der symbolischen Formen, „Zeitschrift für Soziologie”, nr 2, s. 112–127.
 14. Panofsky E. 1951. Gothic Architecture and Scholasticism, Meridian Books, New York.
 15. Panofsky E. 1971a. Architektura gotycka i scholastyka, tłum. P. Ratkowska, [w:] Studia z historii sztuki, wybór i opr. J. Białostocki, PIW, Warszawa, s. 33–65.
 16. Panofsky E. 1971b. Suger, opat Saint-Denis, tłum. P. Ratkowska, [w:] Studia z historii sztuki, wybór i opr. J. Białostocki, PIW, Warszawa, s. 66–94.
 17. Pinotti A. 2008. Symbolic Form and Symbolic Formula. Cassirer and Warburg on Morpholog y (between Goethe and Vischer), „Cassirer Studies”, nr I, s. 119–135.
 18. Vischer F.Th. 2009. Das Symbol, [w:] Symbol – Grundlagentexte aus Ästhetik, Poetik und Kulturwissenschaft, red. F. Berndt, H.J. Drügh, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, s. 200–214 [wydanie pierwsze 1887; fragment w niniejszym tomie, s. 17–34].
 19. Todorov T. 2011. Teorie symbolu, tłum. T. Stróżyński, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
 20. Warburg A. 2000. Mnemosyne. Einleitung, [w:] tegoż, Gesammelte Schriften, nr II.1: Der Bilderatlas Mnemosyne, red. M. Warnke, C. Brink, Akademie-Verlag, Berlin, s. 3–6.
 21. Warburg A. 2011. Obraz y z terytorium Indian Pueblo w Ameryce Północnej, tłum. P. Sosnowska, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2011, nr 2–3 (293–294), s. 41–54.
 22. Warburg A. 2015. Mnemosyne. Wprowadzenie do Atlasu Pamięci, „Stan Rzeczy”, nr 8, s. 35–51.
 23. Warchala M. 2015. Totalność i dekonstrukcja. Kilka uwag o symbolu i alegorii, „Stan Rzeczy”, nr 8, s. 288–305.
 24. Wind E. 1931. Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik, „Zeitschrift für ästhetik”, nr 25, s. 163–179.
 25. Wind E. 1968. Pagan Mysteries in the Renaissance, W. W. Norton & Company, London.
 26. Wind E. 1993. Warburg’s Concept of Kulturwissenschaft and its Meaning for Aesthetics, [w:] tegoż, The Eloquence of Symbols. Studies in Humanist Art, Oxford University Press, Oxford, s. 22–35.
 27. Wind E. 2000. The Religious Symbolism of Michelangelo. The Sistine Ceiling, red. E. Sears, Oxford University Press, Oxford.

Downloads

Download data is not yet available.