Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2(19)Pomniki

Opublikowano 1 listopada 2020

Opis numeru

Historia człowieka nierozerwalnie związana jest z próbami utrwalania pamięci. Do tego celu służyły m.in. pomniki, którym poświęcony został niniejszy numer „Stanu Rzeczy”.

Do zasług najbardziej godnych upamiętnienia należało zwycięstwo militarne – pokonanie wroga. Od najdawniejszych czasów tworzono wizerunki i wznoszono monumenty triumfujących faraonów, cesarzy, królów. W numerze zastanawiamy się nad charakterystycznym dla epoki nowoczesnej zwrotem od upamiętniania zwycięskich władców do honorowania poległych ofiar, od stawiania pomników heroicznym jednostkom do wznoszenia grobowców anonimowo poległym żołnierzom. W zwrocie tym uwidacznia się bowiem głęboka, nowożytna zmiana dokonująca się w obrębie systemu politycznego. Politykę w dobie nowoczesności coraz częściej prowadzi się w imię ofiar, a polegli są narzędziem mobilizacji, poparcia i legitymizacji.

W numerze podejmujemy również temat ataków na pomniki oraz ich burzenia. Numer zamyka obszerny dział recenzji, zawierający m.in. dyskusję na temat książki François Souchala o wandalizmie rewolucji francuskiej. 

Pełny numer