Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(19) (2020): Pomniki

Syndrom oblężonej twierdzy: O polskim wydaniu „Wandalizmu rewolucji” François Souchala

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.19.13
Opublikowane
1. 11. 2020

Bibliografia

 1. Bresnahan K. 2014a. On ‘Revolutionary Vandalism’, „Architectural Theory Review”, nr 19(3), s. 278–298.
 2. Bresnahan K. 2014b. Remaking the Bastille. Destruction and Revolutionary Consciousness in France 1789–1794, [w:] Architecture and Armed Conflict. The Politics of Destruction, red. K. Bresnahan, J. M. Mancini, Routledge, s. 58–71.
 3. Clay R. 2012. Iconoclasm in Revolutionary Paris. The Transformation of Signs, Voltaire Foundation.
 4. Clay R. 2014. Iconoclasme et violence: transformation des signes dans le Paris révolutionnaire, 1789–1794, [w:] Iconoclasme et révolutions de 1789 à nos jours, red. E. Fureix, Champ Vallon.
 5. De Francesco A. 2018. La guerre de deux cents ans. Une histoire des histoires de la Révolution française, Perrin.
 6. Despois E. 1868. Le vandalisme révolutionnaire. Fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la Convention, Librarie Germer-Ballie.
 7. Ducange J.-N. 2014. La Révolution française et l’histoire du monde. Deux siècles de débats historiques et politiques, 1815–1991, Armand Colin.
 8. Ellis G. 1978. The ‘Marxist Interpretation’ of the French Revolution, „The English Historical Review”, Vol. 93, No. 369, s. 353–376.
 9. Escande R. red. 2015 Czarna księga rewolucji francuskiej, tłum. K. Kubaszczyk, B. Biały, J. Gruszka, M. Jurek, Wydawnictwo Dębogóra.
 10. Farge A. 1979. Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle, Gallimard.
 11. Gaxotte P. 2001. Rewolucja francuska, tłum. J. Furuhjelm, E. Kuczkowska, A. Zawilski, Arche.
 12. Hermant D. 1978. Destructions et vandalisme pendant la Révolution française, „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, nr 33(4), s. 703–719.
 13. Hunt L. 1984. Politics, Culture, and Class in the French Revolution, University of California Press.
 14. Hunt L. 1992. The Family Romance of the French Revolution, University of California Press.
 15. Ozouf M. 1976. La Fête révolutionnaire 1789–1799, Gallimard.
 16. Pluta P. 2018. Rewolucja francuska widziana oczami historyków sztuki. Rec.: Francois Souchal, Wandalizm rewolucji, przełoż ył, posłowiem i komentarzem opatrz ył Paweł Migasiewicz, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016, „Wiek Oświecenia”, nr 34, s. 156–163.
 17. Potofsky A. 2009. Constructing Paris in the Age of Revolution, Palgrave Macmillan.
 18. Roche D. 1992. Le Peuple de Paris: Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle, Aubier.
 19. Secher R. 2003. Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea – Departament zemsty, tłum. M. Miszalski, Iskry.
 20. Souchal F. 1993. Le vandalisme de la revolution, Nouvelles Éditions Latines.
 21. Souchal F. 2016. Wandalizm rewolucji, przełożył, posłowiem i komentarzem opatrzył P. Migasiewicz, Kronos, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
 22. Sprigath G. 1980. Sur le vandalisme revolutionnaire (1792–1794), „Annales historiques de la Révolution française”, nr 242, s. 510–535.
 23. Wittman R. 2007. Architecture, Print Culture and the Public Sphere in Eighteenth-Century France, Routledge.
 24. Ziółek E. 2019. Czarne księgi rewolucji francuskiej (rec.: François Souchal, Wandalizm rewolucji, tłum. i komentarze Paweł Migasiewicz, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016, ss. 373+1), „Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL”, nr 1(16), s. 153–164.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne