Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Wstęp

Nr 2(19) (2020): Pomniki

Od pomników zwycięstwa do pomników ofiar

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.19.1
Opublikowane
1. 11. 2020

Bibliografia

 1. Brandt B., Hochkirchen B., red. 2021. Reinhart Koselleck und das Bild, Bielefeld University Press.
 2. Brunner O., Conze W., Koselleck R. 1972–1997. Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Klett-Cotta.
 3. Karnowski J. 2020. https://wpolityce.pl/historia/481241-pilniepotrzebujemy-duzego-pomnika-6-milionow-polskich-ofiar; dostęp: 21.10.2021.
 4. Koselleck R. 1994. Einleitung, [w:] Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne. Bild und Text, red. R. Koselleck, M. Jeismann, Fink Verlag, s. 9–20.
 5. Koselleck R. 1979. Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden, [w:] Identität, red. O. Marquard, K. Stierle, Wilhelm Fink Verlag, s. 255–276.
 6. Koselleck R. 1998. Zur politischen Ikonologie des gewaltsamen Todes. Ein deutsch-französischer Vergleich, Schwabe.
 7. Koselleck R. 2001/2002. Die Transformation der politischen Totenmale im 20. Jahrhundert, „Transit”, nr 22, s. 59–86.
 8. Koselleck R. 2003. Der unbekannte Soldat als Nationalsymbol im Blick auf Reiterdenkmale, [w:] Vorträge aus dem Warburg-Haus, red. W. Kemp et al., t. VII, s. 137–166.
 9. Koselleck R. 2020a. Polityczny kult zmarłych: pomniki wojenne w dobie nowoczesności, tłum. Ł. Kołoczek, „Stan Rzeczy”, nr 2(19), s. 153–172.
 10. Koselleck R. 2020b. Pomniki wojenne jako podstawa tożsamości tych, którzy przeżyli, tłum. P. Napiwodzki, „Stan Rzeczy”, nr 2(19), s. 103–152.
 11. Koselleck R., Jeismann M., red. 1994. Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne. Bild und Text, Fink Verlag.
 12. Locher H. 2009. Denken in Bildern. Reinhart Kosellecks Programm Zur Politischen Ikonologie, „Zeitschrift für Ideengeschichte”, nr 4, s. 81–96.
 13. Locher H., Markantonatos A., red. 2013. Reinhart Koselleck und die Politische Ikonologie, Deutscher Kunstverlag.
 14. Pamięć wiecznie żywa. 40 lat działalności Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 1947–1987. 1988. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.
 15. Riegl A. 2012. Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie, tłum. R. Kasperowicz, [w:] tegoż, Georg Dehio i kult zabytków, tłum. i wstęp R. Kasperowicz, Muzeum Pałac w Wilanowie, s. 31–88.
 16. Souchal F. 2016. Wandalizm rewolucji, tłum. P. Migasiewicz, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
 17. Szacki J. 2016. Geschichtliche Grundbegriffe. Historyczny leksykon niemieckiego języka społeczno-politycznego, „Stan Rzeczy”, nr 1(10), s. 35–82.
 18. Warnke M. 2003. Politische Ikonografie, „Kunsthistorische Arbeitsblätter”, nr 2, s. 5–16.
 19. Warnke M. 2020. Ikonografia polityczna, tłum. P. Napiwodzki, „Stan Rzeczy”, nr 2(19), s. 21–35.
 20. Warnke M., Fleckner U., Ziegler H. 2011. Handbuch der politischen Ikonographie, C.H. Beck

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne