Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(22) (2022): Powrót metafizyki

Jednostkowość, forma, struktura. Kiedy metafizyka pomaga w opisie objętości bycia

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.22.5
Przesłane
1 lipca 2022
Opublikowane
31-12-2022

Abstrakt

Artykuł skonstruowany w formie krótkiego eseju stawia pytania o uwarunkowania opisów jednostki ludzkiej jako podmiotu o wyraźnym kształcie. Krytykuje klasyczne sformułowania antropologii społecznej, które zwyczajowo rozmywają człowieka w swoich obserwacjach i opisach. Autor przywołuje myśli Parmenidesa, Arystotelesa i matematyka Renégo Thoma, aby znaleźć podstawy do opisu człowieka jako pojedynczej jednostki. Zarazem w pojęciu objętości bycia znajduje klucz pozwalający mu na syntezę jego propozycji teoretycznej.

Bibliografia

 1. Aristotle. 2004. The Metaphysics, Penguin Books.
 2. Coxon A.H., ed. 2009. The Fragments of Parmenides, Parmenides Publishing.
 3. Głowacki A. 2019. “Look at a Human Being, and Learn to See Him: On Albert Piette’s ‘Existantial’ Anthropology: Albert Piette, Theoretical Anthropology or How to Observe a Human Being,” Stan Rzeczy, vol. 2(17), pp. 185–193.
 4. Hallé F. 2002. In Praise of Plants, Timber Press.
 5. Heidegger M. 2010. Being and Time, University of New York Press.
 6. Merleau-Ponty M. 2005. Phenomenology of Perception, Routledge.
 7. Nancy J.-L. 2018. Portrait, Fordham University Press.
 8. Perreau L. 2008. “La question de l’individu et de l’individuation chez Husserl,” [in:] L’individu, ed. O. Tinland, Vrin, pp. 77–98.
 9. Petitot J. 2004. Morphologie et esthétique, Maisonneuve et Larose.
 10. Piette A. 2017. Le Volume humain. Esquisse pour une science de l’homme, Le Bord de l’eau.
 11. Piette A. 2019. Theoretical Anthropolog y or How to Observe a Human Being, Wiley-Iste.
 12. Proust M. 1981. “The Fugitive,” [in:] M. Proust, Remembrance of Things Past, vol. 3, Random House, pp. 425–708.
 13. Rapport N. 2012. Anyone: The Cosmopolitan Subject of Anthropology, Routledge.
 14. Simmel G. 1910. “How is Society Possible?,” The American Journal of Sociology, vol. 16(3), pp. 372–391.
 15. Simmel G. 1994. “Bridge and Door,” Theory, Culture and Society, vol. 11, pp. 5–10.
 16. Thom R. 1990. Apologie du logos, Hachette.
 17. Thom R. 2009. Prédire n’est pas expliquer, Flammarion.
 18. Thom R. 2018. Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models, CRC Press.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

<< < 1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.