Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(15) (2018): „Chłop polski” z perspektywy stulecia

For the Art of Distance: Tomasz Rakowski, “Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia”

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.15.14
Przesłane
6 maja 2020
Opublikowane
01-11-2018

Bibliografia

  1. Mróz L. 1977. “Rytm torguckiego koczowania,” Etnografia Polska, vol. 21(1), pp. 137–153.
  2. Rakowski T. 2018. Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia, IEAK UW, Fundacja Terytoria Książki.
  3. Sztandar-Sztanderska K. 2016. Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  4. Zarycki T. 2009. Peryferie. O nowych ujęciach zależności centro-peryferyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  5. Zarycki T. 2013. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe, Routledge.
  6. Zieleńska M. 2015. Mechanizmy reprodukcji i zmiany w administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Downloads

Download data is not yet available.