Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Kobieta i ciało. Ujęcie teosocjologiczne

 • Aneta Gawkowska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.12
Przesłane
11 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2013

Abstrakt

Artykuł w optyce teosocjologicznej zarysowuje powody nowożytnego wyparcia kobiecości i cielesności z centrum zagadnień teoretycznych oraz ich deprecjacji w praktyce społecznej. Autorka nie podejmuje analizy praktyki, ale śledzi losy idei, które mają praktyczne skutki społeczne. Podejmuje refleksję nad obecną w teologii ciała i nowym feminizmie perspektywą filozofii realistycznej z odmienną od nowożytnej wizją dobra, wolności, relacji społecznych i natury człowieka. Stara się pokazać atrakcyjność powrotu do pytań i inspiracji obecnych w teologii dla współczesnych nauk społecznych. Wyparte lub ignorowane w nowożytności motywy związane z ciałem i kobiecością (o czym świadczą pewne argumenty z teorii Ockhama, Kartezjusza, Bacona czy Kanta) wracają obecnie w wielu postaciach. Mało znana forma tego powrotu, jaką prezentuje nowy feminizm, wydaje się autorce najciekawsza z powodu radykalnego odwrócenia typowych dla nowożytności ujęć kwestii receptywności, wolności i dobra.

Bibliografia

 1. Alvaré H.M. 1997. A New Feminism, http://mural.uv.es/nocermo/alvare.htm; dostęp: 22.03.2012 (pierwotnie publikowane w: „Liguorian”, maj 1997).
 2. Fox-Genovese E. 2008. Równość i zróżnicowanie. Praktyczne problemy nowego feminizmu, [w:] Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, red. M.M. Schumacher, tłum. M. Romanek, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, s. 337–354.
 3. Glendon M.A. 1997. Women’s identity, Women’s rights and the Civilization of Life, [w:] „Evangelium Vitae” and Law, red. A.L. Trujillo, Libreria Editrice Vaticana, Vatican, s. 63–75.
 4. Jan Paweł II. 1986. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano.
 5. Jan Paweł II. 1994. List do rodzin Gratissimam sane.
 6. Jan Paweł II. 1995. Evangelium vitae.
 7. Jan Paweł II. 2005. Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej na Jasnej Górze, 4.06.1979 [dokument dźwiękowy], [w:] Musicie być mocni. I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 2–10 czerwca 1979, Płyta CD, Polskie Radio, Warszawa.
 8. Léna M. 2008. Twórcze zróżnicowanie. Edukacja kobiet, [w:] Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, tłum. M. Romanek, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, s. 371–385.
 9. Martin F. 1994. The Feminist Question. Feminist Theology in the Light of Christian Tradition, MI: Eerdmans, Grand Rapids.
 10. Paweł VI. 1968. Humanae vitae.
 11. Pinckaers S.T. 1994. Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań.
 12. Schumacher M.M. 2008. Wprowadzenie do nowego feminizmu, [w:] Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, red. M.M. Schumacher, tłum. M. Romanek. Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, s. 21–30.
 13. De Solenni P.F. 2000. A Hermeneutic of Aquinas’s Mens Through a Sexually Differentiated Epistemology. Towards and Understanding of Woman as Imago Dei, Apollinare studi, Roma.
 14. Waldstein M. 2012. Sens ciała. Wokół filozofii seksualności Jana Pawła II, tłum. M. Romanek, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa.
 15. Wojtyła K. 1982. Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.