Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(21) (2021): Socjologia historyczna

Rywalizacja „Ludowej historii Polski” Leszczyńskiego z „Dziejami Polski” Nowaka i co z tego wynika dla socjologów i historyków

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.21.14
Przesłane
8 stycznia 2022
Opublikowane
01-11-2021

Bibliografia

  1. Cymbrowski B. 2015. Od historyzmu do socjologii historycznej. Szkic o metodologii, [w:] Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, red. B. Cymbrowski, K. Frysztacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 61–75.
  2. Kolasa-Nowak A. 2021. Perspektywy socjologii historycznej w Polsce. Przeszłość w praktyce badawczej socjologów, „Stan Rzeczy”, nr 21, s. 31–54.
  3. Kolasa-Nowak A., Bucholc M. 2022. Historical Sociology in Poland: Transformations of the Uses of the Past, „East European Politics and Societies” (preprint).
  4. Leszczyński A. 2020. Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania, Wydawnictwo W.A.B.
  5. Nowak A. 2014–2021. Dzieje Polski. T. 1–5, Biały Kruk.
  6. Wnuk R. 2021. Odpowiedź na ankietę Kwartalnika Historycznego. Konteksty historyczne, formuła i pytania, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 419–426.

Downloads

Download data is not yet available.