Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Wstęp

Nr 2(21) (2021): Socjologia historyczna

Socjologia historyczna – kluczowa na peryferiach

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.21.1
Przesłane
8 stycznia 2022
Opublikowane
01-11-2021

Bibliografia

 1. Acemoglu D., Robinson J.A. 2014. Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, tłum. J. Łoziński, Zysk i s-ka.
 2. Acemoglu D., Robinson J.A. 2022. Wąski korytarz. Państwa, społeczeństwa i losy wolności, tłum. F. Filipowski, Zysk i s-ka.
 3. Anderson P. 1962. Portugal and the End of Ultra-Colonialism. Pt. 1, „New Left Review”, no. 1. https://newleftreview.org/issues/i15/articles/perry-anderson-portugal-and-the-end-of-ultra-colonialism-part-i; dostęp: 5.04.2022.
 4. Braudel F. 2019. Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek T. 1–3, PIW.
 5. British Sociological Association, Historical and Comparative Sociology Study Group. https://www.britsoc.co.uk/groups/study-groups/historicalcomparative-sociology-study-group/; dostęp: 11.12.2021.
 6. Brzechczyn K. 2016. Miejsce metody porównawczej w teorii rewolucji Thedy Skocpol. Próba eksplikacji w aparaturze pojęciowej idealizacyjnej teorii nauki, „Filozofia Nauki”, nr 4, s. 49–72.
 7. Calhoun C., red. 2007. Sociology in America: A History, University of Chicago Press.
 8. Chirot D. 1984. The Social and Historical Landscape of Marc Bloch, [w:] Vision and Method in Historical Sociology, red. T. Skocpol, Cambridge University Press, s. 22–46.
 9. Cymbrowski B., Frysztacki K., red. 2015. Socjologia historyczna. Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 10. Dufoix S., Hanafi S. 2020. I. Wallerstein. A Towering Sociologist and Intellectual, „Global Dialogue”. https://globaldialogue.isa-sociology.org/i-wallerstein-a-towering-sociologist-and-intellectual/; dostęp: 5.04.2022.
 11. European Sociological Association. https://www.europeansociology.org/research-networks; dostęp: 11.12.2021.
 12. Feagin J.R., Tilly Ch., Williams C.W. 1972. Subsidizing the Poor: A Boston Housing Experiment, Lexington Books.
 13. Fox-Genovese E. 1988. Within the Plantation Household: Black and White Women of the Old South, University of North Carolina Press.
 14. French Sociological Association. https://afs-socio.fr/rts/; dostęp: 11.12.2021.
 15. Genovese E. 1972. Roll, Jordan, Roll, The World the Slaves Made, Vintage Books.
 16. German Sociological Association. https://soziologie.de/en/sections; dostęp: 11.12.2021.
 17. Grabski A.F. 2000. Przemiany historiografii europejskiej po II wojnie światowej, [w:] tegoż, Zarys historii historiografii polskiej, Wydawnictwo Poznańskie, s. 186–198.
 18. Grinberg D. 2001. Problematyka przemocy związanej z tzw. erą przemysłową (Industrial Age) w perspektywie Nowej Historii Społecznej oraz socjologii historycznej, [w:] Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, Sic, s. 154–172.
 19. International Sociological Association, Research Committee of Historical Sociology. https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc56-historical-sociology/; dostęp: 11.12.2021.
 20. Judt T. 2010. Powojnie. Historia Europy od roku 1945, tłum. R. Bartołd, Rebis.
 21. Katznelson I. 1981. City Trenches: Urban Politics and the Patterning of Class in the United States, Pantheon Books.
 22. Kilias J. 2016. „Sources of Social Power” Michaela Manna. Neoweberowska socjologia historyczna i jej polskie echa, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 269–287.
 23. Kilias J. 2017. Goście ze Wschodu. Socjologia polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa, Nomos.
 24. Kolasa-Nowak A. 2001. Socjolog w poszukiwaniu przeszłości. Socjologia historyczna Charlesa Tilly’ego, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 11–41.
 25. Kula M. 2013. Polskie powstania narodowe jako przedmiot analizy socjologii historycznej, DiG.
 26. Lee R.M. 2018. Interviewing, Social Work, and Chicago Sociology in the 1920s, „Qualitative Social Work”, no. 5, s. 639–658.
 27. Leszczyński A. 2020. Ludowa historia Polski. Historia wyz ysku i oporu. Mitologia panowania, WAB.
 28. Lipset S.M. 1979. The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective, W.W. Norton & Company.
 29. Lipset S.M. 1990. Continental Divide: The Values and Institutions of the United States and Canada, Routledge.
 30. Lipset S.M. 1997. American Exceptionalism: A Double-Edged Sword, W.W. Norton & Company.
 31. Lipset S.M., Marks G. 2000. It Didn’t Happen Here: Why Socialism Failed in the United States, W.W. Norton & Company.
 32. Marzec W., Zysiak A., Śmiechowski K., Piskała K., Kaźmierska K., Burski J. 2018. From Cotton and Smoke. Łódź – Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897–1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 33. Maslowski N., Arnason J.P. 2015. Situating Historical Sociology, „Historicka sociologie”, č. 2, s. 5–8.
 34. Mills W. 1956. Elita władzy, Książka i Wiedza.
 35. Mills W. 1965. Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, tłum. P. Graff, Książka i Wiedza.
 36. Moore Jr B. 1966. Social Origins of Democracy and Dictatorship: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press.
 37. Moore J.W. 2006. Capitalism and the Web of Life, Verso
 38. Moore J.W. 2021. Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, tłum. K. Hoffmann, P. Szaj, W. Szweb, Wydawnictwo WBPiCAK.
 39. Morawska E. 1984. For Bread with Butter: The Life-Worlds of East Central Europeans in Johnstown, Pennsylvania 1890–1940, Cambridge University Press.
 40. Morawska E. 1996. Insecure Prosperity: Small-Town Jews in Industrial America 1890–1940, Princeton University Press.
 41. Nijakowski L. 2013. Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 42. Płatek D. 2020. Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim. Studium z socjologii historycznej rewolucji konstytucyjnych, Wydawnictwo Libron.
 43. Polanyi K. 2010. The Great Transformation: the Political and Economic Origins of our Time, Beacon Press.
 44. Rauszer M. 2021. Siła podporządkowanych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 45. Skocpol T. 1979. State and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China, Cambridge University Press.
 46. Skocpol T. 1984. Sociology’s Historical Imagination, [w:] Vision and Method in Historical Sociology, red. T. Skocpol, Cambridge University Press, s. 1–21.
 47. Smith D. 1991. The Rise of Historical Sociology, Temple University Press.
 48. Sosnowska A. 2004. Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Trio.
 49. Steinmetz G. 2010. Ideas in Exile: Refugees from Nazi Germany and the Failure to Transplant Historical Sociology into the United States, „International Journal of Politics, Culture, and Society”, no. 1, s. 1–27.
 50. Steinmetz G. 2018. Bourdieusian Field Theory and the Reorientation of Historical Sociology, [w:] The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu, red. T. Medvetz, J.J. Sallaz, Oxford University Press. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199357192.001.0001/oxfordhb9780199357192-e-28; dostęp: 11.12.2021.
 51. Stobiecki R. 2020. Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 52. Szacki J. 1981. Historia myśli socjologicznej, PWN.
 53. Thompson E.P. 1963. The Making of the English Working Class, Pantheon Books.
 54. Tilly Ch. 1979. Repertoires of Contention in America and Britain, 1750–1830, [w:] The Dynamic of Social Movements, red. M. Zald i in., Winthrop, s. 167–338.
 55. Tilly Ch. 1981. As Sociolog y Meets History, Academic Press.
 56. Tilly Ch. 1984. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Russell Sage Foundation.
 57. Tilly Ch. 1990. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990, Basil Blackwell.
 58. Tilly Ch., Tilly L., Tilly R. 1975. The Rebellious Century (1830–1930), Harvard University Press.
 59. Tocqueville A. de. 1976. O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, PIW.
 60. Trimberger K. 1984. E.P. Thompson: Understanding the Process of History, [w:] Vision and Method in Historical Sociology, red. T. Skocpol, Cambridge University Press, s. 211–243.
 61. Wallerstein I. 2011. The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the Capitalist World-Economy in the Sixteenth Century, University of California Press.
 62. Wojakowski Ł. P. 2011. Państwo i zmiana społeczna w teoriach amerykańskiej socjologii historycznej, Nomos.
 63. Yacine T. 2004. Pierre Bourdieu in Algeria at War: Notes on the Birth of an Engaged Ethnosociolog y, „Ethnography”, no. 4, s. 487–509.
 64. Zadencka M. 2015. Polish Exile Historians at the International Historical Congress, [w:] East and Central European History Writing in Exile 1939–1989, red. M. Zadencka, A. Plakans, A. Lawaty, Leiden, Brill, s. 156–189.
 65. Żarnowski J. 2007. Historia społeczna w XXI wieku, [w:] Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społecznymi XIX i XX w., IH PAN, s. 9–38.

Downloads

Download data is not yet available.