Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(23) (2022): Kultura designu

Fantastyczna socjologia literatury: Stanisław Krawczyk, „Gust i prestiż. O przemianach polskiego świata fantastyki”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.23.16
Przesłane
29 marca 2023
Opublikowane
09-10-2023

Bibliografia

 1. Balicki B. 2021. Socjologia nie-literatury, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 358–374.
 2. Ćwikła P., Jabłoński A. 2017. Problem socjologii literatury, „Roczniki Nauk Społecznych” 9 (45), nr 4, s. 7–18.
 3. Felski R. 2016. Literatura w użyciu, tłum. zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne.
 4. Felski R. 2021. Latour i literaturoznawstwo, tłum. T. Markiewska, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 204–213.
 5. Felski R. 2022. Urzeczenie. O sztuce i przywiązaniu, tłum. A. Budnik, A. Waligóra, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 6. Jankowicz G., Marecki P., Palęcka A., Sowa J., Warczok T. 2014. Literatura polska po roku 1989 r. w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Korporacja Ha!art.
 7. Koziołek R. 2016. Dobrze się myśli literaturą, Wydawnictwo Czarne.
 8. Krawczyk S. 2022. Gust i prestiż. O przemianach polskiego świata fantastyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Mills Wright C. 2007. Wyobraźnia socjologiczna, tłum. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Rawski T., Roman K. 2014. Nowa socjologia literatury? Notatki z konferencji, „Przegląd Socjologiczny” 63, nr 3, s. 165–171.
 11. Roman-Rawska K. 2020. Nowy realizm w rosyjskim polu literackim po 1991 roku. Literatura i polityka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Rorty R. 1989. Solidarity or Objectivity?, [w:] Relativism: Interpretation and Confrontation, red. M. Krausz, University of Notre Dame Press, s. 167–183.]
 13. Snochowska-Gonzalez C. 2017. Wolność i pisanie. Dorota Masłowska i Andrzej Stasiuk w postkolonialnej Polsce, Oficyna Naukowa.
 14. Tomczok P. 2018. Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Downloads

Download data is not yet available.