Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(16) (2019): Intelektualiści totalni

Deleuze’a i Foucaulta wizje filozofii albo o dwóch strategiach zaangażowania w polu akademickim

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.16.7
Przesłane
20 lipca 2020
Opublikowane
01-04-2019

Abstrakt

W artykule wskazuję różnice pomiędzy Foucaultem i Deleuze’em w definiowaniu i odgrywaniu roli filozofa-intelektualisty. Tłem dla analizy jest opis specyficznego usytuowania filozofa w polu akademickim pomiędzy uniwersytetem, gdzie nie może osiągnąć wyższej pozycji, a działaniem publicznym w roli intelektualisty. Tekst skupia się na tym, jak wyobrażenia o tym, kim jest filozof jako myśliciel i jako „intelektualista zaangażowany”, współgrały z napięciami i przeobrażenia w polu tej dyscypliny w XX wieku.

Bibliografia

 1. Banasiak B. 2001. Nomadologia Gillesa Deleuze’a, „Hybris” 01. http://magazynhybris.com/images/teksty/01/Bogdan%20Banasiak%20-%20Nomadologia%20Gillesa%20Deleuze%60a.pdf; dostęp: 10.02.2020.
 2. Bourdieu P. 2013. Homo academicus. Posłowie – dwadzieścia lat później, tłum. M. Janik, „Praktyka Teoretyczna”, nr 1(7). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2825/2805; dostęp: 19.05.2020.
 3. Bourdieu P., Wacquant L. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa.
 4. Deleuze G. 2002. L’Île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953–74, Les Editions de Minuit.
 5. Deleuze G., Foucault M. 1986. Intelektualiści i władza (rozmowa pomiędzy Michelem Foucaultem i Gillesem Deleuze’em), tłum. S. Magala, „Miesięcznik Literacki”, nr 10–11/86.
 6. Deleuze G., Guattari F. 2000. Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek, Słowo/obraz terytoria.
 7. Deleuze G., Guattari F. 2015. Tysiąc plateau, Bęc Zmiana.
 8. Dosse F. 1997. History of Structuralism v. 1,2, tłum. D. Glassman, University of Minnesota Press.
 9. Fabiani J.-L. 2010. Que-est ce qu’un philosophe française. La vie sociale des concepts (1880–1980), Éditions de l’École des hautes études en sciences socials.
 10. Foucault M. 1978. Que-est ce que la critique, Bulletin de la Société français de Philosophie.
 11. Foucault M. 1980. Le philosophe masqué, „Le Monde” 10945, 6.04.1980, s.I–XVII. http://1libertaire.free.fr/MFoucault189.html; dostęp: 11.10.2019.
 12. Foucault M. 1999. Kim jest autor?, tłum. M.P. Markowski, [w:] Szaleństwo i literatura. Powiedziane napisane, Aletheia.
 13. Foucault M. 2013. Intelektualiści a świat władzy, [w:] Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, polemiki, rozmowy, tłum. K.M. Jaksender, Libron.
 14. Jaeglé C. 2013. Portret oratorski Gilles’a Deleuze’a o kocim spojrzeniu, tłum. M. Jacyno, Oficyna Naukowa.
 15. Kwiek M. 2003. Intellectuals, Power, and Knowledge. Studies in the Philosophy of Culture and Education, Peter Lang.
 16. Morey M. 1992. On Michel Foucault’s Philosophical Style, [w:] Michel Foucault Philosopher, red. i tłum. T. Armstrong, Harvester Wheatsheaf, s. 117– 128.
 17. Peciakowski T. 2016. Wędrujące pojęcia czy zjawiska? O podróżach pojęć na przykładzie „intelektualisty”, „Stan Rzeczy” 1(10), s. 58–82.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.