Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(16) (2019): Intelektualiści totalni

W obronie jedności kultury bośniackiej. Ivan Lovrenović – intelektualista totalny z Sarajewa

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.16.5
Przesłane
20 lipca 2020
Opublikowane
01-04-2019

Abstrakt

Ivan Lovrenović to intelektualista z Sarajewa, pisarz, publicysta, autor esejów i rozpraw na temat bośniackiej kultury i historii. Opis wybranych aspektów działalności Lovrenovicia czyni z tego tekstu studium przypadku. Autorka zadaje pytania o totalność działalności intelektualnej Ivana Lovrenovicia, ale też o pozycję intelektualisty w Bośni i Hercegowinie, ponieważ tekst jest też próbą oglądu pewnego typu działalności intelektualnej uwarunkowanej lokalnymi okolicznościami. Z tekstu wyłania się obraz Lovrenovicia występującego w imieniu interesów wspólnej, bośniackiej kultury, konsekwentnie wskazującego niebezpieczeństwa wynikające z podziału na wyłącznie chorwacki, serbski i boszniacki opis bośniacko-hercegowińskiego świata. Totalność tego intelektualisty rozpatrywana jest przez pryzmat kompleksowości jego działań skupionych wokół zrozumienia, opisania i systematycznego propagowania idei, konsekwentnej postawy protestu, ale także zaangażowania na rzecz obrony zdrowego rozsądku.

Bibliografia

 1. Andrić I. 1954. List z 1920 roku, tłum. M. Znatowicz-Szczepańska, [w:] tegoż, Pragnienie: opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 338–356.
 2. Bauman Z. 1998. Nieodwzajemniona miłość: o państwie i intelektualistach, tłum. M. Kwiek, [w:] „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”. Michel Foucault dzisiaj, red. M. Kwiek, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 153–181.
 3. Bourdieu P. 2001. Aneks. Intelektualista totalny i iluzja wszechmocy myśli, [w:] tegoż, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas, s. 321–326.
 4. Đikić I. 2019. Dobra samoća. Tri polemike Ivana Lovrenovića o Bosni i Hercegovini, [w:] Ivan Lovrenović. Djelo, red. A. Brka, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, s. 308–318.
 5. Hoffman K. 2018. Profesja. Derrida i uniwersytet, [w:] Widma Derridy, red. A. Bielik-Robson, P. Sadzik, Instytut Badań Literackich PAN, s. 147–165.
 6. Jawoszek A. 2014. Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku, Wydawnictwo Nauka i Innnowacje.
 7. Jawoszek A. 2019. Naród (Bośnia i Hercegowina), [w:] Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, red. G. Szwat-Gyłybowa, t. 3, Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, s. 125–132.
 8. Jazvić D., Lovrenović I. 2014. Politika Hrvatske prema BiH i danas je talac Franje Tuđmana, „Večernji list” 12.04.2014. https://www.vecernji.hr/premium/politika-hrvatske-prema-bih-i-danas-je-talac-franjetudmana-932598; dostęp: 10.12.2019.
 9. Jergović M. 2019. Ivan Lovrenović, princip autsajdera, [w:] Ivan Lovrenović. Djelo, red. A. Brka, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, s. 98–118.
 10. Kaniecka D. 2017. Chorwaci z Bośni i Hercegowiny cz y Chorwaci bośniaccy? Poszukiwania tożsamości pewnej mikrokultury – rozważania wstępne, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, t. 12, z. 4, s. 263–276.
 11. Karahasan Dž. 2014. Doniesienia z krainy ciemności, tłum. M. Waligórski, Pogranicze.
 12. Kazaz E. 2019. Ivan Lovrenović – pisac eseističkih uzleta i hroničar društvenog poraza, [w:] Ivan Lovrenović. Djelo, red. A. Brka, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, s. 9–97.
 13. Lovrenović I. 2002. Bosanski Hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux.
 14. Lovrenović I. 2003. Liber memorabilium, Durieux.
 15. Lovrenović I. 2006. Iluzija Ur-Bosne, pierwodruk: „Feral Tribune” 12.05.2006, przedruk: „Status”, nr 10/2006, s. 179–180.
 16. Lovrenović I. 2008. Ivo Andrić. Paradoks o šutnji, „Motrišta”, nr 41, s. 49–84.
 17. Lovrenović I. 2013. Nestali u stoljeću, Fraktura/Synopsis.
 18. Lovrenović I. 2015a. Isus u Amićima, Synopsis.
 19. Lovrenović I. 2015b. Kulturni identitet(i) Bosne i Hercegovine; proširena i prerađena verzija s orijentacijskom literaturom (26.04.2015). http://ivanlovrenovic.com/clanci/bosna-argentina/kulturni-identiteti-bosne-i-hercegovine; dostęp: 22.11.2019.
 20. Lovrenović I. 2018. Ista nam je kultura poricanja i laganja. http://ivanlovrenovic.com (12.01.2018). http://ivanlovrenovic.com/clanci/intervjui/ivanlovrenovic-ista-nam-je-kultura-poricanja-i-laganja; dostęp: 25.05.2019.
 21. Mazowiecki T. 1998. Wstęp, [w:] U. Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Znak.
 22. Veličković N. 2015. Trzy szkoły pod jednym dachem. Nacjonalizm w podręcznikach boszniackich, chorwackich i serbskich, tłum. M. Koch, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 8, s. 283–297.
 23. Walas T. 2003. Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Wydawnictwo Literackie.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.