Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Skonstruowane zło, zakodowane sacrum: pragmatyka kulturowa Jeffreya Alexandra wobec sekularyzacji

 • Grzegorz Brzozowski
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.8
Przesłane
11 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2013

Abstrakt

Artykuł prezentuje przegląd wybranych kategorii pragmatyki kulturowej, niezbędnych do zrekonstruowania ujęcia przez Jeffreya Alexandra procesu sekularyzacji. Szczególna uwaga została poświęcona binarnym kodom sacrum–profanum, quasi-rytualnym performansom, ikoniczności, moralnemu dyskursowi społeczeństwa obywatelskiego oraz analizie społecznej konstrukcji zła jako ciemnej strony nowoczesności.

Bibliografia

 1. Alexander J. 2004. Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy, „Sociological Theory” 2004, nr 22, s. 527–573.
 2. Alexander J. 2005a. The inner development of Durkheim’s sociological theory: from early writings to maturity, [w:] The Cambridge Companion to Durkheim, red. J. Alexander, P. Smith, University Press Cambridge, Cambridge.
 3. Alexander J. 2005b. Why Cultural Sociology is Not ‘Idealist’: A Reply to McLennan, „Theory, Culture & Society” 2005, nr 22(6), s. 19–29.
 4. Alexander J. 2006a. The Civil Sphere, Oxford University Press, Oxford.
 5. Alexander J. 2007. Power and Performance: The War on Terror between the Sacred and the Profane, RSCAS Distinguished Lectures, 2007/01, European University Institute, Florence.
 6. Alexander J. 2010a. Performance of politics: Obama’s victory and the democratic struggle for power, Oxford University Press, New York.
 7. Alexander J. 2010b. The Celebrity-Icon, „Cultural Sociology” 2010, nr 4(3), s. 323–336.
 8. Alexander J. 2010c. The ‘Marxism Project’ in The History of Its Times, „Thesis Eleven” 2010, nr 100, s. 81–83.
 9. Alexander J. 2010d. Znaczenia społeczne, Nomos, Kraków.
 10. Alexander J. 2011a. Fact-signs and cultural sociology: how meaning-making liberates the social imagination, „Thesis Eleven” 2011, nr 104, s. 87–93.
 11. Alexander J. 2013. The Dark Side of Modernity, Polity, Cambridge.
 12. Alexander J., Giesen B., Mast J.L. 2006a. Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Alexander J.C., Bartmanski D., Giesen B. 2012. Iconic power: materiality and meaning in social life, Palgrave Macmillan, New York.
 14. Alexander J. 2011b. Market as Narrative and Character, „Journal of Cultural Economy” 2011, nr 4/4, s. 477–488.
 15. Brzozowski G. 2013. Spatiality and the Performance of Belief: The Public Square and Collective Mourning for John Paul II, „Journal of Contemporary Religion” 2013, nr 28(2), s. 241–257.
 16. McLennan G. 2005c. The ‘New American Cultural Sociology’. An Appraisal,„Theory, Culture & Society” 2005, nr 22(6), s. 1–18.
 17. Źródła internetowe:
 18. www1. Alexander Jeffrey, Lynch Gordon, Debata RSA „The Power of the Sacred” z 18.10.2011 r.
 19. http://fora.tv/2011/10/18/Jeffrey_Alexander__Gordon_Lynch_The_Power_of_the_Sacred; dostęp: 07.05.2013.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.