Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(3) (2012): Antyczne źródła nauk społecznych

Identyfikacje narodowe i kulturowe Greków urodzonych w Polsce

 • Maria Mycielska-Środoń
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.3.9
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2012

Abstrakt

Artykuł jest analizą tożsamości narodowej (national identity) Greków urodzonych w Polsce. Wskazuje na swoiste „pęknięcie” tej tożsamości (identity) i konieczność rozróżnienia w jej obrębie identyfikacji narodowej (national identification), budowanej na podstawie niezwykle silnego w myśleniu potocznym „mitu krwi” i identyfikacji kulturowej (cultural identification), rozumianej jako postrzeganie danej kultury jako swojej, zrozumiałej, szczególnie bliskiej. Prekursorką tego podziału terminologicznego była Antonina Kłoskowska, jednak jej pojęcie „walencji” jako wyznacznika identyfikacji kulturowej nie wydaje się wystarczające do opisu tego aspektu tożsamości Greków urodzonych w Polsce i zostaje w artykule poszerzone.

Bibliografia

 1. Adamidis, Dimos. 1997. Polska wobec greckiej wojny domowej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia” nr 21: s. 9–19.
 2. Barcikowski, Władysław. 1989. Szpital grecki na wyspie Wolin. Szczecin: KAW.
 3. Bauman, Zygmunt. 1995. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. Bauman. Warszawa: PWN.
 4. Biernacka, Maria. 1973. Osady uchodźców greckich w Bieszczadach. „Etnografia polska” t. 17, z. 1: s. 83–93.
 5. Brzeziński Włodzimierz. 2000. Byłem Grekiem. Wspomnienia wychowawcy dzieci greckich. Police 1953–1963. Szczecin: Wydawnictwo PoNaD.
 6. Kłoskowska, Antonina. 1983. Socjologia kultury. Warszawa: PWN.
 7. Kłoskowska, Antonina. 2005. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.
 8. Nowicka, Ewa. 2008. Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 9. Ossowski, Stanisław. 1967. Dzieła tom III. Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: PWN.
 10. Pudło, Kazimierz. 1992. Grecy i Macedończycy w Polsce. „Sprawy Narodowościowe”, z. 1: s. 133–151.
 11. Pudło, Kazimierz. 1995. Grecy i Macedończycy w Polsce 1948–1993: imigracja, przemiany i zanikanie grupy. „Sprawy Narodowościowe”, z. 1: s. 133–151.
 12. Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Kraków: Znak.
 13. Środoń, Maria. 2008. Tożsamość etniczna i kulturowa Greków urodzonych w Polsce. Warszawa: praca niepublikowana.
 14. Terzudis, Christos. 1980. Trzydziestolecie pobytu w Polsce uchodźców politycznych z Grecji i działalność ich związku im. Nikosa Belojannisa. „Rocznik Dolnośląski”, t. 7: s. 231–251.
 15. Wojecki, Mieczysław. 1989. Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948– 1975. Jelenia Góra.

Downloads

Download data is not yet available.