Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(3) (2012): Antyczne źródła nauk społecznych

Grecy udomawiają Greków

 • Przemysław Kordos
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.3.8
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2012

Abstrakt

Artykuł próbuje pokazać różne aspekty radzenia sobie współczesnych Greków z ich kulturowym i historycznym dziedzictwem: na ile Grecy współcześni czują się następcami Greków starożytnych i jak postrzegają swoje miejsce w kulturze współczesnej Europy. Kwestie poruszane w artykule są w dużej mierze pytaniami o nowogrecką tożsamość. Punktem wyjścia do rozważań jest Ironiczny słownik nowogrecki autorstwa Nikosa Dimu, który w 230 hasłach stara się zebrać komunały, jakie wyznają jego rodacy.

Bibliografia

 1. Alexakis, Vassilis [Αλεξάκης Βασίλης]. 2007. μ.Χ. Αθήνα: Εξάντας.
 2. Alexiou, Margaret. 2002. The Ritual Lament in Greek Tradition. Lanham, MD: Rowan and Littlefield.
 3. Babiniotis, Georgios [Μπαμπινιώτης Γεώργιος]. 1998. Λεξικό της νέας ελληνικής κοινής. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.
 4. Borowska, Małgorzata 2008. Adamandios Korais na tle swoich czasów. W: A. Korais [Κοραής Αδαμάντιος]. Wybór listów. Przeł. M. Borowska. Warszawa: DiG: 5–84.
 5. Bouras, Charalambos Th. [Μπούρας Χαράλαμπος Θ.]. 1994. Εργασίες αποκαταστάσεως. “Καθημερινή – Επτά ημέρες”. 13 Νοεμβρίου: 21–23.
 6. Browning, Robert. 1983. Medieval and Modern Greek. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Chomenidis, Christos A. 2009. [Χωμενίδης Χρήστος Α.]. Λόγια Φτερά. Αθήνα: Πατάκης.
 8. Christou, Panagiotis K. [Χρήστου Παναγιώτς Κ.]. 2003. Οι περιπέτειες των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων. Αθήνα: Κυρομάνος.
 9. Clogg, Richard. 1992. A Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Dimou, Nikos [Δήμου Νίκος]. 1975. Η δυστυχία του να είσαι Έλλνας. Αθήνα: Πατάκης.
 11. Dimou, Nikos [Δήμου Νίκος]. 2002. Νεοελληνικό (ειρωνικό) λεξικό. Αθήνα: Πατάκης.
 12. Fallmerayer, Jakob Ph. 1830. Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters. Stuttgart und Tuebingen: In der J.G. Cotta’schen Buchhandlung.
 13. Ferguson, Charles. 1959. Diglossia. „Word” 15: 325–340.
 14. Fermor, Patrick Leigh. 1966. Roumeli: Travels in Northern Greece. London: Murray.
 15. Flaubert, Gustaw. 1993. Słownik komunałów. Przeł. Jan Gondowicz. Kraków– Warszawa: Fundacja ‘brulionu’ bibLioteka.
 16. Gregory, Timothy E. 2008. Historia Bizancjum. Przeł. J. Hunia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. Herrin, Judith. 2009. Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium. Przeł. N. Radomski. Poznań: Rebis.
 18. Herzfeld, Michael. 1982. Ours Once More : Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece. Austin: University of Texas Press.
 19. Holden, David. 1972. Greece without Columns. London: Faber and Faber.
 20. Horrocks, Geoffrey C. 2010. Greek: a History of the Language and its Speakers. Oxford: Wiley-Blackwell.
 21. Kitromilides, Paschalis M. 1998. On the intellectual content of Greek nationalism: Paparrigopoulos, Byzantium and the Great Idea. W: D. Ricks, P. Magdalino (ed.). Byzantium and the Modern Greek Identity. London: King’s College.
 22. Kordos, Przemysław. 2005. Turning the Blind Eye. Secret Life of Foreign Words in Modern Greek, „EOS” 92: 121–132.
 23. Kubiak, Zygmunt. Dlaczego Grecy są smutni? 1995. „Życie Warszawy”. 48/49 dod.: 6.
 24. Lawson, John Cuthbert. 1910. Modern Greek folklore and ancient Greek religion: a study in survivals, Cambridge: Cambridge University Press.
 25. Lewandowski, Edmund. 2008. Charakter narodowy Polaków i innych. Warszawa: Muza (wyd. 2).
 26. Loo, Tessa de. 2004. Świnia w pałacu. Przeł. E. Jusewicz-Kalter. Warszawa: Pracownia Słów.
 27. Mackridge, Peter. 2010. Language and National Identity in Greece, 1766– 1976. Oxford: Oxford University Press.
 28. Roidis, Emmanouil D. [Ροΐδης Εμμανουήλ Δ.]. 1986. Papież Joanna. Przeł. L. Mavroidis, K. Usarek. Warszawa: Książka i Wiedza.
 29. Romanos, Konstantinos [Ρωμανός Κωνσταντίνος]. 2001. Υπόθεση Φαλμεράιερ. Αθήνα: Κάκτος.
 30. Stephanides, Annie. 2010. You Speak Greek, You Just Don’t Know It. Athens: Ianos.
 31. Stewart, Charles. 1991. Demons and the Devil. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 32. Tziovas, Dimitris [Τζιόβας Δημήτρης]. 2007. Ελληνικότα και η γενιά του ‚30. „Cogito” 6: 6–9.
 33. Wrazas, Ilias. 2009. Zbawca Boga: kuszenie Nikosa Kazantzakisa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 34. Wrazas, Ilias. 2010. Dyskomfort (nowo)Greków. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.