Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(4) (2013): Stan sztuki

Etnografia/animacja/sztuka. Obrona metodologiczna

  • Tomasz Rakowski
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.4.4
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2013

Abstrakt

W tekście staram się odpowiedzieć na pytanie, jak wprowadzać elementy działania za pomocą sztuki w środowiskach wiejskich, często peryferyjnych, nie budując jednocześnie pozycji wyższości i dominacji. Przedstawiam projekt animacyjny Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego z roku 2011, a następnie jego rozwinięcie Etnografia/Animacja/Sztuka z 2012 roku, który od kilku lat prowadzimy wraz z całym zespołem animatorów, artystów i etnografów w wioskach w okolicach Szydłowca, w miejscach dotkniętych na dużą skalę nieopłacalnością drobnego rolnictwa i lokalnym, niekończącym się bezrobociem. Pokazuję, jak badania etnograficzne stopniowo ugruntowują i ubogacają animację oraz jak animacja kultury tworzy jednocześnie sytuacje badawcze, w których rzeczywistość etnograficzna staje się „gęsta”, staje się aktualnym widowiskiem i dynamicznym działaniem kulturowym. Staram się pokazać, jak etnografia w połączeniu z działaniami animacyjnymi stwarza warunki, by ujawniło się to, co bardzo istotne w życiu tych społeczności – niejawny wymiar ich twórczego działania i ich oddolną, spontaniczną samoorganizację. Buduję w ten sposób metodologiczną perspektywę działania w kulturze, której celem jest nie tyle wywołanie „mechanicznych” efektów i zmiany społecznej, ile stworzenie wspólnego, kulturotwórczego wydarzenia o nieprzewidywalnych i emergentnych rezultatach.

Bibliografia

  1. Svašek Maruska. 2007. Anthropology, Art and Cultural Production, Pluto Press, London.
  2. Tax Sol. 2010. Projekt Lisy, tłum. A. Kościańska i M. Petryk, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowá, B.D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
  3. Teraz! Animacja kultury, bd., Stowarzyszenie Katedra Kultury, Warszawa.
  4. Turner Victor Witter. 2005. Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. M. i J. Dziekanowie, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Warszawa.
  5. Wasilewski Jacek. 2012. Jesteśmy potomkami chłopów, z prof. Jackiem Wasilewskim rozmawia Marta Duch-Dyngosz, „Znak” 2012, nr 684, s. 14–17.
  6. Willis Paul. 2005. Wyobraźnia etnograficzna, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  7. Wright Chris, Schneider Arnd. 2010. Between Art and Anthropology. Contemporary Ethnographic Practice, Berg Publishing, Oxford.
  8. Wright Chris, Schneider Arnd. 2006. Contemporary Art and Anthropology, Berg Publishing, Oxford.
  9. Żmijewski Artur. 2007. Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007, nr 11–12, s. 14–24.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.