Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(22) (2022): Powrót metafizyki

Coming out jako rytuał przejścia - nowa metafizyka kształtowania tożsamości

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.22.9
Przesłane
30 czerwca 2022
Opublikowane
31-12-2022

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza narracji pamiętnikarskich zawartych w tomie Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+ z wykorzystaniem metodologii religioznawczej Mircei Eliadego. Poprzez wydobycie z tekstów powtarzających się motywów i zestawienie ich z elementami scenariusza inicjacyjnego ukazane zostało, że akt coming outu może być traktowany jako współczesna wersja rytuału przejścia. Postępowanie analityczne osadzone jest w refleksji dotyczącej możliwości uprawiania refleksji metafizycznej we współczesności. Przez odwołanie do koncepcji Emmanuela Levinasa, Paula Ricoeura oraz Hansa-Georga Gadamera zaprezentowano sposób na filozoficzne ujęcie nowoczesnej duchowości jako kondycji pozwalającej na poszukiwanie Innego oraz wymiaru sacrum poprzez akt rozmowy hermeneutycznej odbywającej się w czasie lektury tekstu. W takim postępowaniu proces kształtowania się tożsamości rozumiany jest jako szansa otwarcia się na inność, duchowość i metafizykę.

Bibliografia

 1. Bartek. 2022. Ferie…, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 388–391.
 2. Bartosz. 2022. Pamięcią potrafię sięgnąć…, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 146–165.
 3. Bednarek J., Laskowski P., Matuszewski S., Mikołajewski Ł., Sobczak M., red. 2022. Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, Karakter.
 4. Douglas M. 2007. Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 5. Eliade M. 1997a. Inicjacje, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, tłum. K. Kocjan, Wydawnictwo Znak.
 6. Eliade M. 1997b. W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, tłum. A. Grzybek, Wydawnictwo KR.
 7. Eliade M. 1999. Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR.
 8. Eliade M. 2009a. Obrazy i symbole. Szkice o symbolice magiczno-religijnej, tłum. M. i P. Rodakowie, Aletheia.
 9. Eliade M. 2009b. Traktat o historii religii, tłum. J.W. Kowalski, Aletheia.
 10. Gadamer H.G. 2007. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Gosia. 2022. Bo później już nie jesteś częścią tłumu…, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 346–357.
 12. Homoseksualny cis mężczyzna. 2022. Angelizm, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 206–218.
 13. Jaskulska S. 2013. „Rytuał przejścia” jako kategoria analityczna. Przyczynek do dyskusji nad badaniem rytualnego oblicza rzeczywistości szkolnej, „Studia Edukacyjne”, nr 26, s. 79–97.
 14. Justyna. 2022. Niniejsze wspomnienia są zbiorem doświadczeń…, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 166–191.
 15. Kondrat K. 2022. Mój pamiętnik – z zarostem mi do twarzy, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 255–262.
 16. Kornelia. 2022. Piszę te słowa…, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 219–238.
 17. Kosofsky Sedgwick E. 1990. Epistemology of the Closet, University of California Press.
 18. Levinas E. 1998. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Łaniewicz A. 2022. Pamiętnik lesbijki z powiatowego miasteczka, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 358–387.
 20. Natalia. 2022. Pomysł z wysłaniem pamiętnika…, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 470–481.
 21. Olga. 2022. Wspomnienia z okresu dojrzewania. Fragmenty, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 85–108.
 22. Pasiecznik K. 2022. Ten sam, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 45–52.
 23. Ricoeur P. 2018. O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Skarga B. 1998. Wstęp, [w:] E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. IX–XXX.
 25. Sroczyńska M. 2015. Rytuały przejścia, nadania i zatwierdzania w społecznej przestrzeni rodziny (z badań nad młodzieżą), „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 4 (232), s. 51–75.
 26. Strawczyńska P. 2022. Wakacje 2002…, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 400–431.
 27. Świder M., Wieniewski M., red. 2017. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015–2016, Kampania Przeciw Homofobii. https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf; dostęp: 23.05.2022.
 28. Ur. w 1990 r. w Słupsku, cis mężczyzna homoseksualny. 2022. To całkiem miłe mówić o miłości, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 192–200.
 29. Ur. w 1999 r., cis mężczyzna, gej. 2022. Przyszedłem na świat…, [w:] Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, red. J. Bednarek, P. Laskowski, S. Matuszewski, Ł. Mikołajewski, M. Sobczak, Karakter, s. 327–333.

Downloads

Download data is not yet available.