Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Od redakcji

Nr 1(18) (2020): Herezja

Ostatnia książka Andrzeja Walickiego

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.18.2
Przesłane
8 czerwca 2021
Opublikowane
01-04-2020

Bibliografia

 1. Cymburski W. 2014. Wyspa Rosja, tłum. M. Zuber, „Pressje”, nr 37, s. 65–87.
 2. Czech M. 2015a. Profesor opiewa Putina, „Gazeta Wyborcza”, 18 lipca, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18376633,profesor-opiewa-putina.html; dostęp: 12.03.2021.
 3. Czech M. 2015b. Obliczalny agresor Putin?, „Gazeta Wyborcza”, 8 sierpnia, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18519559,obliczalny-agresor-putin.html; dostęp: 12.03.2021.
 4. Eltchaninoff M. 2015. Co ma Putin w głowie?, tłum. A. Bilik, Emka.
 5. Gercyk E. 1973. Vospominaniâ, YMCA-Press.
 6. Ilʹin I.A. 1996. S soprotivlenii zlu siloj, [w:] tegoż, Sobranie sočinenij, t. 5, Russkaâ Kniga, s. 31–220.
 7. Ilʹin I.A. 2008. O russkom fašizme, [w:] tegoż, Sobranie sočinenij. Russkij kolokol. Žurnal volevoj idei, PSTGU, s. 258–268.
 8. Iljin I.A. 2004a. Filozofia Hegla jako nauka o konkretności Boga i człowieka. Przedmowa, tłum. P. Rojek, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 7, s. 127−134.
 9. Iljin I.A. 2004b. O idei rosyjskiej, tłum. W. Radolińska, [w:] Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna, red. A. de Lazari, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s. 326–336.
 10. Iljin I.A. 2007. Kryzys Heglowskiej teodycei, tłum. P. Rojek, „Przegląd Filozoficzno- Literacki”, nr 16, s. 251−282.
 11. Kołakowski L., Walicki A. 2018. Listy 1957–2007, Wydawnictwo IFiS PAN.
 12. Lasota I. 2015. Putin czyta Petrażyckiego, „Rzeczpospolita”, 21 sierpnia, https://www.rp.pl/Plus-Minus/308219989-Irena-Lasota-Putin-czyta-Petrazyckiego.html; dostęp: 12.03.2021.
 13. Rojek P. 2005. Heroizm miecza i polityki. „O sprzeciwianiu się złu siłą” Iwana A. Iljina, [w:] Heroizm w dziejach, red. J. Zoppa, Księgarnia Akademicka, s. 29–39.
 14. Rojek P. 2009. Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku, Nomos.
 15. Rojek P. 2014. Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Wydawnictwo M.
 16. Rojek P. 2015. W co gra prezydent Rosji?, „Do Rzeczy”, 7–13 września, s. 58–59.
 17. Rojek P. 2016. Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm, Wydawnictwo M.
 18. Rojek P. 2020a. „O Rosji inaczej” Andrzeja Walickiego, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, nr 234, https://teologiapolityczna.pl/pawel-rojek-o-rosji-inaczej-andrzeja-walickiego; dostęp: 12.03.2021.
 19. Rojek P. 2020b. Testament Andrzeja Walickiego, „Nowe Książki”, nr 12, s. 26–28.
 20. Słowik Z. 2015. W obronie godności Andrzeja Romanowskiego i Andrzeja Walickiego, „Res Humana”, nr 5, s. 23–25.
 21. Snyder T. 2016. How a Russian Fascist Is Meddling in America’s Election, „New York Times”, 20 września, https://www.nytimes.com/2016/09/21/opinion/how-a-russian-fascist-is-meddling-in-americas-election.html; dostęp: 12.03.2021.
 22. Snyder T. 2019. Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka, tłum. B. Pietrzyk, Znak.
 23. Surówka W. 2020. Filozofia w cieniu Kremla, „Przegląd Polityczny”, nr 160, s. 96–105.
 24. Walicki A. 1964. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, PWN.
 25. Walicki A. 1970. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, PIW.
 26. Walicki A. 1973. Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Wiedza Powszechna.
 27. Walicki A. 1977. Stanisław Brzozowski – drogi myśli, PWN.
 28. Walicki A. 1982. Philosophy of Romantic Nationalism. The Case of Poland, Clarendon Press.
 29. Walicki A. 1995. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 30. Walicki A. 1996. Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, PWN.
 31. Walicki A. 2002. Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Prószyński i S-ka.
 32. Walicki A. 2005. Zarys myśli rosyjskiej od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo UJ.
 33. Walicki A. 2010. Idee i ludzie. Próba autobiografii, Instytut Historii Nauki PAN.
 34. Walicki A. 2014. Spotkania z Isaiahem Berlinem. Dzieje intelektualnej przyjaźni, Instytut Historii Nauki PAN.
 35. Walicki A. 2015. Nie jestem piewcą Putina, „Gazeta Wyborcza”, 8 sierpnia, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18519818,nie-jestem-piewca-putina-andrzej-walicki-kontra-publicysta.html; dostęp: 12.03.2021.
 36. Walicki A. 2019. O Rosji inaczej, Oratio Recta.
 37. van der Zweerde E. 2019. Theocracy, Sobornostʹ, and Democracy. Reflections on Vladimir Putin’s Philosophers, [w:] Theology and Philosophy in Eastern Orthodoxy. Essays on Orthodox Christianity and Contemporary Thought, red. Ch. Schneider, Pickwick Publications, s. 11–31.

Downloads

Download data is not yet available.